Daltonismul spiritual. Demnitatea Tatianei versus neputinţele Ionicăi I – lecţia de viaţă

Daltonismul spiritual. Demnitatea Tatianei versus neputinţele Ionicăi I – lecţii de viaţă şi moralitate

Daltonismul spiritual

( … ) * Dacă daltonismul este o problemă de vedere, în care nu se disting de obicei, roşul de verde, ci chiar se confundă, * daltonismul spiritual * reprezintă o problemă mult mai profundă: se confundă adevărul cu falsul ( aici adevărul ia forma învăţăturii sănătoase a Bisericii, iar falsul partea superstiţioasă promovată de anumiţi oameni printre creştini). Despre această neputinţă a lumii părintele ( Sofronie ) a scris prin anul 1969. De atunci şi până azi, această neputinţă a oamenilor a începutsă să  se generalizeze, încercând să devină firească. Pe de o parte, cei ce îmbrăţişează modul normal de vieţuire, adică modul de viaţă cu Dumnezeu, sunt consideraţi de către ceilalţi nebuni, bolnavi, înapoiaţii societăţii prospere, iar pe de altă parte, cei ce caută să trăiască creştinismul, sunt mereu puşi în situaţia de a nu avea o unitate de credinţă, datorită unui * daltonism * în care  asupra adevărului şi falsului nu se face o distincţie clară şi chiar se confundă unul cu celălalt.

Dacă stăm bine să ne gândim, vom crede că această boală a secolului e copleşitoare. Să crezi că binele e rău şi răul e bine e cam ciudat! Dar se pare că lumea e plină de ciudăţenii, care de care mai impunătoare. Din anul 1969 şi până azi * daltonismul spiritual * – zic eu – nu a avut un curs descendent. Am citit într-un dicţionar de medicină că daltonismul e contagios. M-ar speria să ştiu că * daltonismul spiritual * ar fi şi el ereditar! Să avem o privire şi spre cerul cerurilor ! *

( Părintele Ion Petrică , * Daltonismul spiritual *, în cartea * Cuvinte vechi tâlcuite în timpuri noi *, Editura Agnos, Sibiu, 2009 , pag. 52-53 )

*******


Ce e Binele şi ce e Răul?

Binele – în ex. nostru, Tatiana. Un Model de urmat!

Dumnezeu ne-a dăruit în infinita-i dragoste faţă de oameni, decizia, dreptul de-a alege. Ne e la îndemână să alegem ce e bine şi ce e rău, să distingem Binele de Rău, să decidem care ne sunt Modelele pe care le vom fi urmând în conduită, manifestare, Cale…

Binele i-a diferite forme. Am întâlnit Binele ŞI sub  * forma *, numele Tatiana. Tatiana Stepa…

Niciodată NU s-a plâns, şi-a dus povara bolii cu Demnitate, a iubit mai presus de ea cântecul, a iertat, a trăit în bunătate dăruind-o, a respectat oamenii, Omul ! Un Model, nouă,tuturor!

Da, azi 7 august se împlineşte deja un an de când mica floare de stăncă, Tatiana, a * plcat puţin să se hodinească… *… Tatiana Stepa, unul din * cei ce rămân şi după ce pleacă *…

* dar vă las ŞI bucuria…

şi tot cerul plin de stele,

vă las singura avere,

vă las cântecele mele… *

Fărâme de Bine, de  suflet, nouă, moşteniri de la Tatiana. Tatiana Stepa …

Tatiana Stepa: Cantec pentru prieteni…

Dumnezeu să-i hodinească sufletu-i Mare în pace !

*******

Răul, în ex. de neurmat, Ionica I ,Ioana :

Am întâlnit şi Răul,în multe * forme * şi forme, sub diferite nume ŞI * nume*, prea multe aş zice… prea multe…

Răul despre care doresc să fac vorbire se numeşte Ionica, Ionica I. Ei bine, acestă Ionică, cu siguranţă n-a avut Model o Tatiana. N-a putut, nici n-a dorit! Şi Ionica se confruntă cu boala, o boală cruntă, de nedorit nici duşmanilor,dar… spre deosebire de blajina Tatiana, Ionica I se foloseşte cu o neruşinare fără de margini de… boală… !! Şi ce e mai grav e că se foloseşte de boala ce-o macină ca să lovească cu josnicii în Oameni.

Se spune că suferinţele ar trebui să ne apropie, chiar dacă ideologiile ne despart, că boala ar trebui să ne facă să * privim * altfel lucrurile, lumea, oamenii, să devenim mai buni, mai blajini. Sunt însă * oameni * pe care suferinţa, boala, îi înrăieşte, sau, poate că scoate la suprafaţă în toată splendoarea ceea ce … să zicem un anumit nivel de cultură ( discutabil, dar, pe acest subiect, altă dată ! )  a reuşit să cosmetizeze: mizeria, răutatea, veninul, egoismul, egocentrismul, trufia… Ionica * noastră * are ca mare * calitate * tocmai trufia. * Modelele * Ionbicăi I: unul ca puşlamaua Volodea Tismăneanu, unul ca tristul Pacepa, nişte nefericiţi care din pricina foamei, de bani, şi-au vândut sufletele Diavolului şi unor regimuri, ca să supravieţuiască ei la nivelul de trai cu care s-au deprins.Şi-au făcut şi fac încă ce ştiu ei mai lesne, având * abilităţile * necesare : rău, mult rău, multor oameni !

Noţiuni precum : duplicitate, fariseism, făţărnicie, mitomanie, exaltare , teatru ieftin, jignirea oricui de-a valma şi fără de scrupule,etc, NU-i sunt străine Ionicăi I. E meşteră. O meşteră de tot hazul dacă n-ar fi de plâns pe undeva… Numai că, Ionica nici de Milă nu mai e demnă, pentru că nu cunoaşte * ho ! * şi pentru că se foloseşte cu neobrăzare de boală, răutăţile-i fiind voite, atent planificate, ba mai mult, antrenându-i şi pe alţii, naivi, fraieri se toot găsesc, deh, unii direct interesaţi ( şi despre acestea, altă dată ! ) cu pretenţii de interesanţi, dar, îi trădează tocmai * tonul *. Tonul Ionicăi I.

Ionica I şi-a luat obiceiul, în ani, să se-aciuieze în câte-un loc,să facă valuri, şi-aceasta mai ales dacăe * vreme bună *. Nevoia de recunoaştere, tendinţele de-a avea permanent dreptate, nevoia de-a ieşi-n evidenţă,de-a fi * miezul din dodoaşcă * – am încheiat citatul – nevoia şi dorinţa de-a face Legea, considerându-se deţinătoarea unor adevăruri absolute. Ionica nu e proastă, dimpotrivă! Cândva, frumoasă. Nu poate ierta.. anii, anii care se curg şi lasă nouă tuturor amprente, nu toţi se pot * împăca *, adapta cu…amprentele anilor. Măcinată de frustrări, un orgoliu prost înţeles şi-un echilibru emoţional şi mai prost gestionat, Ionica * noastră * nu are stare, nu are linişte până ce nu seamănă vânt, până ce nu bagă zâzanie, până ce nu împroşcă cu mahalagisme, până ce nu e Ea. Care Ea nu e deloc cum * poza * pe care-o trâmbiţează şi flutură Ioana, Ionica.

Cel mai tare-o irită pe Ionica să nu i se dea dreptate, să fie contrazisă, să-i fie * modelele *, cei doi lache mereu sub simbria vreunui regim: Volodea şi Pacepa, criticaţi, denunţaţi Şi-atunci Ionica se dezlănţuie… aparent interesant, * spectacolul * Ionicăi e trist şi dezgustător! O nefericită.

Pentru Ionica I, toţi sunt : ţărani, proşti, sluţi, urâţi, agenţi, nemernici, etc etc, * ca ea * numai cei de care se foloseşte la anumite ocazii, ca să * puncteze * în mintea-i rătăcită ca să-şi păstreze o poziţie la care alţii să nu ridice pretenţii, deşi aceia n-o fac şi, tot ca ea, adică * altfel * decât restul lumii, ar mai fi în opinia tulbure a Ioanei, cei doi limbrici, cum am spus, Volodea ŞI Pacepa * tatăl *, doi nima-n pociacă care slujesc de regulă la curtea cui e la putere şi-şi arogă drepturi necuvenite, evident contra unor sume şi foloase necuvenite.  Doi limbrici, aceşti Volodea Tismăneanu şi Pacepa. * Elita *, cică, ca s-o cităm pe… Ionica ce le ştie pe toate sub soare…

Are România elitele ei! Avem Modele: Eminescu, Tatiana Stepa, sunt numai doi din cei ce au suferit fără să dea înapoi în faţa greutăţilor. Există Oameni cu adevărat remarcabili, profesionişti de la care avem şansa a învăţa, avem valori şi deloc nevoie de valuri care să măture OMUL c-aşa-i pohteşte sufleţelul Ionicăi, fana limbricului Volodea aflat înslujba şi sub simbria Cotroceniului!

Matelotul de la Cotroceni urăşte cu draci. Tentativa de încă mai are tupeul să se intituleze * preşedinte altuturor românilor * are un dinte, pe doi din cei mai Autentici Politicieni : Ion Iliescu şi Adrian Năstase. Şi-i urăşte pentru simplul motiv că e neputincios .

Ionica I s-a prins într-un joc extrem de periculos. Volodea face cărţile, la comanda marinarului iar exaltata Ionica împarte cărţile, convinsă fiind că îi va merge la nesfârşit cu * şălaina *.

Sub pretextul accesului exclusiv la oareşce informaţii, surse de informaţii şi * nalte cercuri *, Ionica , * maestră * şi de * ceremonii * c-aşa vrea ea, numai cum vrea ea, Ionica I, chiar face Legea.  Nu e doar tolerată, ci, i se face cale de către stăpânii unor locuri şi şezi strâmb ca să cugeţi drept şi te-ntrebi : oare merită să te intereseze, odată ce tumna victima nu e interesată ba mai mult, convinsă de * bunele intenţii * ale Ionicăi.  Cui ar folosi Binele, când nu e dorit şi de ce să ne-ntrebăm noi şi nu victima de ce ori de câte ori  s-a întâmplat ceva * absolut întâmplător * victimei, Ionica a fost să fie-n zonă, preajmă, * alături *, după cum insistă Ionica să * dea * în public…

Ionica NU distinge Binele de Rău, le confundă. Ea însăşi e falsă. Şi tot ce ţese cu bună ştiinţă, o iluzie. Ioana, cu iluzii se hrăneşte. Nu e de invidiat, nici de urmat această *formă* a Răului definită ca fiind Ionica I, o tristă un veritabil păcălici… Timpul le va rânduii pe toate, la vremea cândva să fie…

Poate că vom mai povesti, căci, sursa răutăţilor, a Răului e inepuizabilă şi dorinţa noastră de-a insista pentru ca Binele să fie învingător e mai puternică. Pentru că se poate şi altfel, pentru că există Tatiane, demne de toată lauda! Pe-acele Modele să le urmăm, necum * modelul* Ionica I care n-a înţeles că : NU se cade şi nu e o calitate să-ţi fluturi suferinţa şi să te foloseşti de ea…

Cert este că, NU vom lăsa ca jocurile Ionicăi să atingă imaginea unui OM în care credem, pe care-l respectăm şi-a cărui bunăvoinţă Ionica NU o merită ! Acel OM, nu are nevoie de Tismăneanu, cum insistă Ionica. Acel OM nu a fost şi NU e singur şi nici într-atât de naiv cum îl consideră această muieruşcă. Volodea Tismăneanu e doar o puşlama de care se poate lipsi oricine, fără de doruri, punct.


Vrem nu vrem, suntem deseori în situaţii de-a fi contemporani cu realităţi urâte, să le luăm ca * aşa NU *, iar pe Tatiana Stepa ca Pildă. O pildă de Demnitate!

Sibilla

P.S. Să nu treacă cuiva prin cap că Ionica I se va schimba în Bine. Nu vrea, ar fi putut cândva, dar… a făcut demult o anume alegere… Şi îşi urmează * calea *. Cea spre … nicăieri…

Despre Sibilla

sibilla_poesis@yahoo.com
Acest articol a fost publicat în Atitudini, Pilde şi „aduceri aminte”... și etichetat , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

23 de răspunsuri la Daltonismul spiritual. Demnitatea Tatianei versus neputinţele Ionicăi I – lecţia de viaţă

 1. leo zice:

  da’ ştiu, măi fetelor, că aţi stârnitără rău di tăt virusul ăla de se ia di pi la vulpile turbate în colectivul de redacţie cu pricina, de au ajuns să pogoare până în aşa genuni nivelul discuţiei prin cea grădiniţă a unuia pe care zice-se că-l tare susţin!!!… 😆
  nu-mi rămâne decât să mă întreb pre unde o hălădui întâiul dintre mârlani din colectivul cu pricina şi cum de ratează dânsu aşa ocazie de pus poale-n cap de muieri în izmene… 🙄
  PS
  faceţi pariuri: care s-o sesiza primu’ că Theodora e de fapt clonă de leo?! 😉
  PPS
  te tot jucaşi, Sibillină, cu numele de alint „Şefu”, şi ete ce pricepură blondele cu barbă… 🙄

  Apreciază

  • Sibilla zice:

   Precepură pe buba ghem, zău aşe, duşo 🙂
   Zuitară că * duşo * e mai întâi de * Şefu *, şi că tălică eşti mai întâi de toate OM şi patron de Sfinx cu drepturi egale, başca aşa cum mi-e dragu mie să-ţi spui: aripa cealaltă.
   Cestia estem că eu crezui iniţial că făcură referire la şefu de la servici şi le zisăi că e doar un superior ierarhic, apoi mă prinsăi, după ce dădui enter că gaşca veselă la tălică se dădeau, disperaţi nevoie mare c-ai fi dispărut şi ei nu ştiu unde :))) N-am zis nimic, pt că nu doresc să le fac jocul aista, adică : * cine-i Leo *, etc etc… Ete Leo e duşo şi punct.
   Păi vis a vis de Theodora, o fată extraordinară şi-o luptătoare, n-ai sesizat că dija bătură neşte apropouri în momentul în care I sub masca E a spus că ar fi vuvuzeaua me, zdronc… pfff… Cică eu am delirium… Da-mi place că te caută peste tot, eşti tare ŞI important duşo, că nu te găsiră de fo doi ani nicicum şi cu subsemnata geaba cercară inclusiv pe alte căi, că mă ştii … 😉 🙂
   Ce NU au priceput toarăşii e că suntem o mânuţă de Oameni oneşti care ne respectăm între noi şi care NU putem şi nu permitem manipulări şi nici spălatul creierelor cestii la care guguştiucii se cam pricem zicese..
   Depinde la care din cei trei mârlani te referi, că pt doi sunt la zi cu dosarele, ţi-oi spune la sicret, d-a naibii 🙂

   Apreciază

 2. Theodora zice:

  Vad ca nu ai moderarare la comentarii 😦

  Apreciază

 3. Theodora zice:

  Ti-am trimis un mesaj pe mess
  am folosit ID-ul care imi apare mie pe blogul meu atunci cand comentezi tu la mine.
  Sper ca este activ

  Apreciază

 4. Theodora zice:

  Sunt tot eu aia de acum o saptamana si aia de acum 1 an cand am deschis blogul 🙂
  Nu ma schimb eu dupa cum bate vantul.
  Am sange sarbesc in vene si asta spune tot. 🙂
  Sunt fara discutie o luptatoare.
  Chiar un Dragon as putea sa spun
  Te astept pe mess si multumesc pentru sprijin.

  Apreciază

 5. Theodora zice:

  @leo
  Nu sunt o clona 😀
  Sunt Theodora aia cu blogu’

  Apreciază

  • leo zice:

   Mamă dragă,
   eu ştiu asta. tălică ştii asta. dar nu ştii, probabil, ce ştiu eu despre ce a fost cândva ceea ce eu şi încă alţii, „veterani”, numim „grădiniţa” ANeului, pe vremea când era o plăcere să calci pe acolo dat fiind numărul mult mai mare, incomparabil mai mare ca acum, de comunicatori reali prin raportare la numărul de „balize de bruiaj”, de internauţi de talie „forum” pentru care a argumenta este sinonim cu împroşcatul cu noroi şi atacul la persoană. (dar, cum peste unul ai dat deja, „cunoscându-l” în toată splendoarea, nu crez că mai e cazul să insist… 😆 ştii despre ce vorbesc)
   dar ei nu ştiu asta. ei fiind nu doar ceea ce numesc eu „colectivul de redacţie”, un grup de prieteni şi aparent neprieteni ai ANeului ce l-au ţinut sub control de când am călcat eu întâia oară, ce spun eu, cu siguranţă şi înainte de asta, pre blogul de care aveam să mă ataşez într-un asemenea hal, încât mi-a luat luni bune sprea mă desprinde. asta pentru că, aşa cum o spuneam, atrăgea nivelul discuţiilor, puterea de informare, plăcerea de a cunoaşte oameni deosebiţi, „beţia” de a simiţi forţa lui „vox populi” crescând în tine, un mărunt poporean ce scrie în timpul liber în speranţa că această nouă invenţie, blogul, i-ar putea da şansa de a schimba ceva şi altfel decât printr-un simplu vot. nu doar aceia, despre care te-ar putea lămuri mai multe Sibilla, că eu unul sunt prea scârbit spre a mă mai pogorî la nivelul lumii lor catacombare, ci toţi aceia care, afectaţi de miopia ochelarilor proprii prin care-s siliţi a privi lumea din secunda în care şi-au vândut sufletul de mânuitori ai panei spre a deveni scriitori plătiţi, cred că musai cu toţii sunt la fel, convinşi că omul liber cugetător, stăpân al propriei conştiinţe şi dispus să şi-o şi manifeste, culmea, la modul complet gratuit, este un soi de mit, la fel de naiv ca vechile mituri ale ielelor de pe aici ori sirenele de aiurea…
   cât despre „aia cu blogu”, trust me, nu te ajută cu nimic spre a-ţi afirma existenţa unora care tocmai asta fac: îşi creează false identităţi cu o scrupulozitate demnă de ceva mai bun, mai nobil, inclusiv prin „inventarea” unor autobiografii, susţinute uneori chiar prin bloguri, insinându-se de o parte sau alta, fiindu-ţi abitir o vreme „prieteni” spre a-şi putea atinge scopurile mârşave. era o vreme în care, alături de Sibilla, amarnic ne mai distram căutând puţinii „reali” prin toptanele de măşti goale de conţinut. între timp mie, cel carele doar în suflet sunt sârb, nu şi în gene, mi s-a pur şi simplu luat, în lipsa perseverenţei de neam de partizani, şi am abandonat lupta cu morile de vânt. eu n-am vrut decât să-i fac un bine ANeului oferindu-i un pixel din ceea ce credeam că el căuta: o imagine „la prima mână” a ceea ce înseamnă România reală, a oamenilor simpli gen Alm, Lupi, Agustin, Criticos, Eugeno şamd. ce pot face eu, din moment ce oferta mi-a fost declinată? e drept, la modul perfect diplomatic cu care ne-a obişnuit personajul cu pricina, dar declinată…
   Uite, provocare, dacă ai timp: răsfoieşte paginile grădiniţei cu pricina din ultimii 2 ani. Vei fi surprinsă cât de mult „seamănă” personaje diferite, aparent. Vei fi şocată să pui în balanţă pe Aya de mai ieri (despre care Sibilla nu contenea să mă avertizeze într-o vreme în care, de data asta eu fiind orbit de ochelarii proprii, eu unul vedeam în aceasta doar valoarea intrinsecă a cuiva care are multe şi de spus, şi talentul special de a o spune, trecând însă cu obstinaţie cu vederea resorturile nevăzute ce fac diferenţa între un opinent onest şi un manipulator pervers. Şi, nu în ultimul rând, vei avea ocazia să afli la ce anume fac referire, descoperind povestea „clonelor lui leo”…
   PS
   şi ciuleşte atent urechile: te vei amuza teribil în momentul în care vei pătrunde, ca mine, dincolo de măşti, şi vei întrezări pe acei piţifelnici în stare să se războiască tumna cu alter-ego-ul personal, atunci când nu se laudă singur-pe-sinele-însuşi iel, aceeaşi personulitate îmbrăcată în alte straie…

   PPS
   notă: ai de grijă că-ţi lipseşte o virgulă la citatul din pandurul de Vladimiri – „Patria este norodul, nu tagma jefuitorilor”… 😉
   ah, şi să nu mă zăuit: evidentulea, eşti unul dintre românii care-s departe de a se ruşina cu viţa din care se trag; cum se face că nu scriezi cu diacritice?!

   Apreciază

   • Sibilla zice:

    Te înşelaşi duşo… tot la… * pitapata * s-a ajuns, că dacă vă spui că aia numa servicii are-n mansardă… şi tot NU a înţeles că a ştii carte nu-i totuna cu a fi înţelept, vai de steaua ei de nefericită, rea creatură … atât că NU impresionează şi aista-i rana ei, nevoia de permanentă recunoaştere c-aşa vrea mneaei…
    Cred că şi Theo a constatat cum vorbeşte câte unul el cu… el… nişte trişti..

    Apreciază

    • leo zice:

     Hai că fu de-a dreptul genială punctarea de către, chipurile, Elmamar a momentului istoric în care yin-ul şi yang-ul şăfei colectivului de redacţie au reuşit măreaţa performanţă de a posta în unul şi acelaşi minut, şi ca iel, lioprinsu, şi ca ea, ayalalta… că teribil de greu o fi să pregăteşti două texte în ferestre diferite ale lu nenea mozilla şi apoi să dai entăr logat sub nume diferite… vorba ceea, dacă tăcea, filozoafă ierea… poate că nici nu s-ar fi întrebat chiar nimeni cum dracu de pică concediu (?! cum o fi aia concediu la alteţe princiare de Floreasca, naiba ştiază…?!) lioprinsului fix în perioada internării ayalaltei personalităţi dedublate în ţara lu Braveheart şi Highlander…
     ar fi comic, dacă n-ar fi teribil de trist…
     mă şi-ntrebam deunăzi, oare ce-o zice nea Velisaru când o vedea ce-a ajuns pretenaru mnealui din lumea forumistică, la ce prostituţio in integrum se dedă unul de părea om cu scaun la cap…
     PS
     srecna rodjendan za tvoja majka! sper că măcar de ziua ei te abţinuşi şi ştiuşi să fii şi tu copchil cuminte… mira-m-aş…. 🙄

     Apreciază

     • Sibilla zice:

      Mda… şi fiumiu ar fi * punctat * mai dihai, da de unde nu-i… nici Doamne, Doamne…
      Nea Velisar nu se va cruci, intuiesc că ceva, ceva a intuit pretenul nostru drag de la bun început, început al tsunami-ului ayatollahei de se dă progenitură de pacepa .
      Mulţam fain de urări pentru doamna Zora ! Cuminte… păi… tac 🙂
      Ia şi te amuză şi tălică, de parcă n-ai ştii că doară n-ai plecat aiurea din cea grădiniţă şi m-ai tot prevenit câte asemenea vor tot mai urma…. :

      De 3 zile sunt la * moderare *, fără ca textele mele să conţină vreun link şi… pentru că eu NU mă joc de-a Demnitatea, Onestitatea , mai pusăi unul şi-mi imaginez ce turaţii va prinde gaşca veselă la adresa spioancei sibiline, proastă, ţărancă, urâtă, slută, etc etc etc… ia de-acilea duşo:

      Sibilla spune: Comentariul tău e în așteptare.
      august 14, 2010 la 3:35 am

      D-le AN,


      * Ne TREBUIE mai multă DEMNITATE … *

      Convingerea mea e că inteligenţa i-a fost dată omului pentru a se îndoi. Ar fi nu doar ridicol să-mi închipui că adevărurile mele sunt, neapărat, mai adevărate decât adevărurile altora. Ar fi şi dăunător. M-aş lipsi pe mine însumi de şansa de a înţelege ce am greşit. ( Octavian Paler )

      Suntem servili în relaţiile cu FMI şi NU numai ( abordarea actualei puteri, deh.. ), suntem servili şi toleranţi cu toate puşlamalele şi-i ignorăm pe cei ce îndrăznesc să exprime un gând, o opinie ( oare doar actuala putere ?… )… aceia sunt greu de stăpânit ( oare aceia sau… ? ), şi ex ar fi multe, tare multe. Prea multe !
      * Nu cred în suspendarea lui Băsescu…* spune Paler. Nici eu nu cred. Nu cred că o vor face politicienii, cred în poporul nostru amărât şi care-a fost de-a lungul anilor credul, naiv, tolerant, dar, la o adică, va ŞTII încotro pentru că nimic nu este pentru totdeauna… Şi , da, cred în Oameni, niciodată în neoameni şi pe-aceia am * harul * a-i mirosi cu oricâte * parfumuri * şi-ar îmbălsăma cadavrele, cadavre vii, vânzători ambulanţi de iluzii de găsit întotdeauna în imediata apropiere, în jurul politicienilor noştri şi de care nu au suficientă Forţă să se lepede. Le sunt de folos, nu şi motiv de mândrie. Aşa cum aţi spus-o domnia dumneavoastră E NECESARĂ Forţa ŞI Echilibrul ca să * vedem * dincolo de aparenţe, să ascultăm deasupra de tăceri şi să ne ridicăm conştiinţa deasupra de ( n-am să zic cuvinte.. ) vorbele-n vânt ale celor ce se erijează-n ceea ce NU sunt.
      Am încredere în Politicieni, nu în * politicieni * şi Politicienii sunt, din păcate, rara avis. S-a-ntâmplat ca din cei mulţi să ne punem nădejdea în AN şi pentru-această * necuvinţă * şi-ndrăzneală să ne-o luăm peste * lungul nasului *, să ni se-arate * satul * de unde provenim şi să ne fie forţaţi paşii spre uşă… a rămas plutind în aer nerostita * închide uşa la ieşire! * şi mă-ntreb la rându-mi retoric : cui foloseşte oare … ? Ni se ţin prelegeri ( presărate cu scenarii SF, * analize * şi * psihanalize * ) despre cât de tâmpiţi suntem, ce sluţi, urâţi, agramaţi, necitiţi, ţărani, suferinzi psihic şi în plus în peisaj suntem… şi se-arată uneori cu dejtul spre, * neimplicarea * societăţii civile… se * omite * recunoaşterea egocentrismului personajului lăsat să zburde-n voie şi care e în acest spaţiu, fără supărare : * fărădelegea care face legea * , culmea, răcnind din toţi rărunchii , citez * dinamitarea * blogului AN-ului… Cel puţin * ciudată * Demnitatea aista a românului..

      Ei bine… :
      – să ne * temem de absenţa lui Dumnezeu *
      – să recunoaştem că ne lovim mai ales de absenţa oricărei brume de… DEMNITATE mai mult decât de prea multa * implicare * a unora sau * neimplicarea * altora
      – să NU se mai scandeze că Democraţia presupune Libertatea Cuvântului atât timp cât se procedează invers, pe dos, ca de ex în acest spaţiu unde, comentariile colectivului de redacţie coordonat de-o aia, sunt postate, ale altora, nu, fără * drept de apel *, fără explicaţii nu din partea colectivului/găştii, ci, din a celui ce s-ar cuveni şi care nush de-ar mai fi pertinent să se mai mire de ceva… dar, ca mulţi alţii, AM ÎNVĂŢAT…

      * Am invatat ca nu trebuie sa te compari cu ceea ce
      pot altii mai bine sa faca
      Ci cu ceea ce poti tu sa faci
      Am invatat ca nu conteaza ce li se intampla
      oamenilor
      Ci conteaza ceea ce pot eu sa fac pentru a rezolva

      Am invatat ca oricum ai taia
      Orice lucru are doua fete…. *
      ********************************
      * Am invatat ca este prea greu sa-ti dai seama
      Unde sa tragi linie intre a fi amabil, a nu rani
      oamenii si a-ti sustine parerile. *

      ( Octavian Paler )

      iară cei ce NU au învăţat nimic din toate aceste, s-au limitat, la jigniri, la cenzură, la teatru, teatru ieftin şi… continuă…
      Poate o să ne explicaţi şi nouă, plevei, tâmpiţilor, într-o zi, când aveţi timp şi deschidere, cum e cu toleranţa şi * toleranţa *, cu cenzura şi * cenzura *, cu , musai o spun : la nivel declarativ agreem polemica constructivă şi argumentele, contraargumentele, dar tacit accepţiunea teatrului ieftin care ni se impune… Am răbdare pentru răspunsurile aceste încă 10 ani de-aci înainte, da le vreau! Şi-s convinsă că nu doar eu. Poate şi din cauză că mai tot politicianul afirmă că e-n slujba poporului.
      Sunt doar unul din milioanele de români care vom sărbătorii ziua-n care vor fi debarcaţi Securistul de la Anvers şi gaşca-i de netoţi şi parveniţi şi doar unul din cei ce nu şed cu mâinile-n sân , nici cu lumânarea-n mână , doar unul din * prostime * care-a înţeles că greul va veni DUPĂ Schimbare, căci la cât au furat, devastat, dărâmat, vom tot avea de muncit şi vom petrece mai puţin timp risipindu-ne energia dând replici urechilor surde ale unor farisei, guguştiuci cu atitudine duplicitară.
      Bun. Revin la articolul domniei dumneavoastră , deranjează au ba, dar titlul care mi-a izbit neuronii de * mare preoteasă *, am încheiat citatul, ar fi mai nimerit acesta :
      * Basescu se crede, din nou, Dumnezeu scoborât pe pământ, iar Aya dumne-zeiţa războaielor într-u cuvânt, deasupra a toate câte respiră sau încă mai sunt , pe blogul AN-ului *
      Şi să ne ierte Tatăl, dar orice român cităv, zdravăn la mansardă, care-n aceste vremuri de luptă cu Satan Băsescu şi clica PD-L şi care gândeşte la iarna ce se-apropie, la viitorul copilaşilor ţării, la siguranţa zilei de mâine, la România încotro şi cu cine… va să zică oricare român ce citeşte * analize * de genul * dinamitarea blogului AN-ului *, adică ţara arde, noi chiectănăm orgolii şi coafăm frustrări, apăi ce Doamne iartă-ne să se mai priceapă… : că Israelul nu va mai ataca Iranu,din cauză că Iranul e chitit pe blogul AN-ului, că hidrogenul sulfurat n-are nicio treabă cu Marea Neagră, ruşii vor să-l decapiteze pe… AN, că Volodea Tismăneanu are ce are numai şi musai cu Ion Iliescu, dar e cel mai potrivit sfetnic pentru AN, că săracu Băsescu nu-i chiar aşa rău şi la oa adică … răi sunt agenturilii ce bântuie pe blogul AN-ului, trimişi să dinamiteze intelectualitatea, etc etc…
      AN, am făcut ce poate nu a trecut nimănui prin minte, asta pentru că, am mai spus, observ , observaţie de lungă durată : am rugat un medic psihiatru, un psiholog, un ţăran simplu, să citească ceva * mostre * de * analize pe text * care conţin mereu şi expresia * psihanalitic privind *. De * succesuri *, concluziile şi-mi rezerv dreptul să le păstrez. Cine doreşte, deşi mă-ndoiesc să dea * importanţă * unor aspecte ce izbesc, e liber să facă acelaşi lucru.
      Până la proba contrarie, care nu constă-n * Ce frumoasă eşti * a lui Mărgineanu, nici înscenarii SF, nici în alte de-alde astea, ci, în certitudini, mai * stăm de vorbă * cu… Paler, că tot le-a Cuvântat spre luare-aminte:

      În fiecare clipă aruncăm nişte zaruri, numai că de cele mai multe ori nici măcar nu suntem conştienţi de asta. Şi pe urmă niciodată nu ştim ce scrie pe aceste zaruri. Ele cad totdeauna dincolo de ceea ce putem vedea. ( Octavian Paler )

      Focul

      Nu-i adevărat povestea că oamenii au descoperit focul
      lovind două pietre.
      Focul a apărut altfel, cînd singurătatea primului om
      s-a lovit de prima întrebare,
      cînd un om s-a gîndit să prefacă rănile lui în speranţă,
      să-şi lumineze mîinile
      şi teama de el.
      Poate focul n-a fost decît un mijloc de a lupta împotriva cenuşii,
      cînd vulturii coboară în noi
      şi ne temem.

      ( Octavian Paler )

      Despre ce fel de Libertate a Cuvântului se trâmbiţează aici cât timp comenturile găştii vesele, ale * onestei * Aya sunt publicate iar altele ba ???
      ( Prindem trenul către Schengen? )
      Sibilla spune: Comentariul tău e în așteptare.
      august 10, 2010 la 12:34 am
      ( 22 in plus )
      Sibilla spune: Comentariul tău e în așteptare.
      august 11, 2010 la 12:14 pm

      Meditaţii pentru contemporani:
      * Am priceput că există atâta nedreptate pe lumea asta, încât cineva însetat de dreptate va avea totdeauna ceva de făcut. Niciodată nu va ajunge la capătul pasiunii sale. Niciodată nu-şi va epuiza şansele. Va eşua, dar o va putea lua de la capăt, chiar dacă nu va lăsa în urma lui nicio dâră de dreptate, ci numai una de sânge. * ( Octavian Paler )

      * Descoperisem îndoiala şi chiar necesitatea îndoielii. Vechea mea încăpăţânare de a crede fără rezerve mi se părea acum un fel de orbire. Dreptatea nu stă pe un singur talger, mi-am zis, ci în balanţă, în cumpăna dreaptă a ambelor talgere. Oricărei lumini îi căutăm umbra. Oricărei vorbe, îi căutăm ecoul. Nu mai era nimic “curat”. Totul era “murdărit” de contrariul acelui lucru. * ( Octavian Paler )

      Uff!!
      Nu mă plac rea şi-s tare tristă când se dovedeşte că am dreptate… 😦

      Apreciază

      • leo zice:

       Asta e! Oricât ai vrea să faci cuiva un bine, atât timp cât o faci cu forţa, se cheamă că e un rău…
       Dinspre partea mea, să-i fie de bine domnului Ex, eu unul îl las să doarmă liniştit aşa cum îşi aşterne. ce mai contează monstruleţii somnului lui pe lângă monştrii pe care i-a născut somnul unei naţiuni! 😦

       Apreciază

       • Sibilla zice:

        Tandemul * dinamită *, adicătelea lacheii ayalaltei aia, nimicuţa-n lume n-au a face decât să tooot încerce la disperare să mă provoace pe dumneamea vis a vis de… cum ai intuit tălică de la bun început * cine-i Leo * şi luptă frăţioare, doar, doar s-o scăpa sibilina civa despre * şefu ei *…. 🙂
        Nimic nou în cea grădiniţă. Mi se pare mie sau grădinarul cam nu e şi colectiva de redacţie , adică * fărădelegea face legea * …. ?
        Mai lăsai câteva rânduri, da nu se ştie pe ce tură nimeresc, deci dacă fi-vor lăsate la lumină…. :

        Sibilla spune: Comentariul tău e în așteptare.
        august 14, 2010 la 11:40 pm

        D-le AN,
        Cu tot respectul, mă adresez domniei dumneavoastră , NICIDECUM tandemului * dinamită * cu care NU doresc schimb de replici, ca să fiu limpede, DIN RESPECT FAŢĂ DE DUMNEAMEA.

        Spuneţi :
        * Mai ramane sa ne spuna ca el, in acest timp, a fost un mediator care a protejat institutiile in Romania si ca „nenorocitii” aia de pedelisti sunt cei care au facut rele . *
        O VA FACE !
        Da, şi ?? Cu ce ne răcoreşte pe noi, cei mulţi ce-o să mai grohăie ori ba Securistul de la Anvers ? Şi dacă e s-o spunem direct, apăi fotbalul pe goluri de joacă, şi-a tot înscris * jucătorul * Băsescu, ba din ofsaid, ba hentz, a faultat şi-a trişat şi câte nu… dar, nici noi nema ECHIPĂ, apărare d-aia de se trezea după ce se-nscria şi tot DUPĂ, atacanţi individualişti, mijlocaşi ce nu se-nţeleg la * scheme *, ici colo câte-un libero mai zvâcnea, dar, per ansamblu slabă prestaţia ca echipă şi după 6 ani ne-am dori să vedem coagulare, unitate, etc. Tot atât de adevărat e şi că * jucătorul * Băsescu a avut la-ndemână şi dejtul mic nişte arbitrii, dar, adevărat şi că uneori de-ai noştri au adoptat no-combat şi multe sunt de spus/recunoscut.. Cum am spus, da, şi ? Analize interminabile şi atât.
        A devenit * absolut întâmplător * arbitru, toarăşu matelot. Previzibil, nu-i aşa ?
        Dar un arbitru te poate fura, înşela să zicem cu 3-4 goluri, te lasă-n 10 pe * teren *, te fluieră anapoda şi-aiurea şi… Întrebare : noi AVEM Echipă măcar acum în al 12-lea ceas ? Dar rezerve care să surprindă odată intraţi în joc inclusiv pe toarăşul arbitru ? Şi de ce tot nu s-a decis antrenorul nostru şi tehnicianul ? Cine calculează bioritmul jucătorilor noştri naintea fiecărei partide şi de ce nu vedem în teren pe cei ce dau randament şi ştiu cum stă treaba cu pasele, zidul de apărare şi fulgerul, apropo de înscriere pe tabela de marcaj ? Cine e căpitan de echipă nici nu mai întreb că m-apucă sudulamele şi nu-i bine, nu-i indicat. Galeria nu e momentul să huiduie ci să fie musai al 12-lea jucător al… Echipei, arhitectonica ei de Echipă…
        Şi dacă se va întâmpla ca toarăşul arbitru Băsescu să NU arate cartonaşul roşu echipei adverse şi o va asculta pe Sulfina care zice să … şi să… şi matelotul care vrea să treacă puntea percutează la… ? Că ei sunt DISPERAŢI dar, de dormit NU dorm! Nu că ne-ar interesa soarta adversarilor, dar jucăm cu ei şi de vreo 6 ani ne * fac *, mai cu şălaină, mai la cacealma, cu practicarea jocului agresiv, cu… Şi-a tot greşit, * echipa *. A noastră.
        Poate arată arbitru fo două cartonaşe galbene echipei adverse, cum gestionăm noi * momentele * acestea în favoarea noastră ? Avem un purtător de banderolă care să impună nu prin pumn în gură ci prin respect şi calităţi, prin exemplul personal ? Din câte ştim e AN cel mai nimerit…
        Vorbesc foarte serios! Echipa noastră pricepe că e un moment extrem de FAVORABIL şi aceasta şi pentru că * galeria * a înţeles şi e chitită să fie al 12-lea jucător ? Arbitrul Băsel e cam ameţit, nervos, dar… atenţie, că ăsta-şi revine rapid ! Şi nu e indicat să omitem că nu ştim cât e fugă de răspundere şi cât speculează arbitrul disensiunile din rândul echipei noastre, repet, nu ne interesează conflictele lor, ale adversarilor decât numai dacă ne folosesc nouă şi ştim să folosim noi aceasta şi nu-i rău să nu-i subestimăm, dimpotrivă.
        Se câştigă partidele dacă intră al 12-lea jucător în teren ? Fac franjuri nădragii arbitrului şi distrug gazonul, şi… se trezesc ai noştri ? Haos.
        Alte constatări : echipa noastră ( opoziţia ) are purtători de banderole dornici de impresii, se sfâşie ambii pe… banderolă. Avem şi atacanţi, să zicem că vor colabora în atac. În ce schemă jucăm, ziceam că e surpriză pentru * prostime *, galerie, dar pentru arbitru care ştie cum şi de la cine să obţină oareşce informaţii ? Nădăjduim că antrenorul nostru mizează pe o apărare solidă şi-un contraatac care să NU dea timp arbitrului de speculaţii… ne trebuie cel puţin 3 goluri consecutive peste cele ale echipei adverse ca să fie ridicat moralul echipei noastre şi s-avem galeria la dejtul mic şi, de ce nu, să ne procopsim cu niscaiva aplauze de la… galeria adversă.
        Da pe la vestiare de ce e permis accesul foştilor jurnalişti şi de ce se plimbă neşte stranieri neaveniţi ? Io zic să fim butelie , vigilenţi şi cu de-alde nea Harabula că-i fărmăcat de nurii Şăfei majoretelor, duduia Nutzi şi… şi Nutzica are fani şi printre ai noştri, ăia din teren.
        Băsescu e la acest moment arbitru ? Aşa, şi ??? O echipă puternică are Forţă şi Echilibru şi Înţelepciune să NU se-mpiedice de-un arbitru, dacă NU-l subestimează, dacă există unitate , dacă galeria e al 12-lea jucător, dacă ştim să speculăm slăbiciunile adversarilor şi deopotrivă stările lor de iritare, va să zică să ne folosim constructiv de greşelile lor şi… de ce n-am lua-n calcul şi n-am fi atenţi şi la cei prezenţi pe linie, la margine, purtătorii de fanioane… suntem convinşi că ne sunt la fel de ostili precum arbitrul, verificarăm, avem certitudini ?
        Am * luat * de la vestici model purtatul costumului şi lipsa de scrupule numai ?
        AN,
        Toarăşul arbitru Băsescu ar fi precum Urs Mayer, ziceţi şi o ziceţi pe-a dreaptă, c-aşa-i.
        * Poate la fel ca Urs Mayer, pentru cei care isi mai aduc aminte… * – aşa ceva NU se uită, n-ar trebui să se uite… că ne-a costat, calificarea.
        Da mă-ntreb, Băsescu ca Urs Mayer de la Puck Cluj, cu nişte milioane de bile-n chelie, s-o fi gândit cum va face faţă, la o adică ??.. iartă-ne Doamne, Doamne… şi sper să nu citească Olguţa…
        Aveţi dreptate : Alegeri Anticipate, Echipă, da-n privinţa celui ce va conduce Echipa, după… rămâne cum am stabilit noi, nu Ponta ? Sau ??
        Sibilla

        P.S.AN,
        Sunteţi ori nu pe-acilea ??!!!? Pe blog , zic… Pare că absentaţi, ori că din lipsă de timp intraţi rar pe blog… Dacă da, rezolvaţi cu halucinaţiile duduii Aya, că râde întreaga ţară când aude că : Sibilla e * pitapata *, Sibilla e prietenă cu d-l Viorel Dobre, Sibilla dinamitează blogul, toate serviciile şi agenturile sunt tăvălug şi-n misiuni s-o smotocească pe Aya, Sibilla a pus-o pe Theodora să zică nush ce, etc etc etc
        Le cer eu scuze public şi d-nei * pitapata * şi Theodorei şi d-lui Viorel Dobre şi tuturor celor fugăriţi de tandemul * dinamită *, repet, * fărădelegea care face legea *, cum bine zis-a N Iorga şi iaca, de actualitate… le cer scuze pentru că au crezut în ROLUL ŞI IMPORTANŢA IMPLICĂRII SOCIETĂŢII CIVILE şi le mai cer scuze şi pentru că NU plec şi s-or cruci bieţi Oameni la ce le fu dat să suporte, audă, vază … Suntem trataţi şi SE TOLEREAZĂ aceasta ca şi când am fi nişte gândaci. Aşadar d-le Adrian Năstase, suntem nişte gândaci cărora ne e rezervat dispreţul sau aveţi de spus ceva pe blogul domniei dumneavoastră, căci SE CONTINUĂ de către acelaşi tandem, şi în caz că vă amuză, e foarte grav, iar dacă nu vă amuză, atunci puneţi punct pentru că PUTEŢI FACE ASTA : fie s-o temperaţi, fie să vă decideţi dacă blogul devine unul exclusivist , da să ni se aducă la cunoştinţă.
        D-le AN,
        Cu toată sinceritatea, nu vă înţeleg! Nici eu, şi sunt convinsă nici alţii de bună credinţă, NU am venit pe acest blog ca să ne oferim cobai într-u testarea rezistenţei la injurii, testarea loialităţii, sincerităţii, etc. Suntem Oameni LIBERI ! Sunt destul de limpede ? NU ne va pune nici botniţă nici nu ne va impune ce avem voie să spunem/discutăm şi ce nu, duduia Aya. Nu se poate abţine, sau nu vrea, de-şi tot asmute căţeluşii în loc să-şi vadă de-ale ei?

        Apreciază

      • Velisar Iancu zice:

       Nu ma crucesc deloc! Ajunge daca le zic pretiosi ridicoli?
       (scuze pt „absentza”, stiti ca sunt baiat discret). Cu
       prietenie si respect

       Apreciază

       • leo zice:

        Apăi, părerea mea, destul a hi să le zici şi tălică ce le zisăi io în luna din urmă: nimicuţa… c-aşa-i cu tăcerea asta, greu răspuns… incomparabil mai greu de priceput, decât de dat… (că ce şi-or mai toci neuronii dumnealor hăitaşii colectivului de redacţie tot cătând a dibui picior de baci nebărbierit pre din dosul vreuneia din măştile dupe chipul şi asemănarea lor, greu venindu-le a pricepe cum devine treaba aia cu cel mai deştept cedează… )
        bucuros să te ştie sănătos-voios-voinic,
        leo-baci

        Apreciază

       • Sibilla zice:

        Prieten drag, nouă….. DOBRODOSLI !!! 🙂
        Spui adevăr : RIDICOLI ! Sunt fo 3 penibili purtători de măşti, nu de cuvânt.
        Şi-au nervi nervoşi, tăbară pe furnica sibilină, ca să mă ispitească/stârnească : ba că m-ar fi părăsit Şefu, duşo, ba că cei fugăriţi din cea grădiniţă de fapt au fugit din laşitate, ba că…. foarte grav e că li se tolerează teatrul ieftin. Nush de ce, dar voi afla.
        Lumină, nouă ! De la Doamne, Doamne. Şi…. răbdare şi mereu respect faţă de noi.
        numai BINE, druje,
        stimă,
        S

        Apreciază

       • Sibilla zice:

        Zice cam bine duşo, NIMICUŢA, că NU merită mai mult.

        Apreciază

 6. pastel zice:

  Bun gasit! Sibilla si leo!
  Salut Theodora!
  Noapte buna!

  Apreciază

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.