Браво Љубица! ( Ljubica Rajkić )

Va primi titlul de „Cetăţean de Onoare“ Браво Љубица !

Ljubica Rajkić

REŞIŢA – Marţi, la ora 15.00, la Casa Municipală, primarul Mihai Stepanescu va înmâna titlul de „Cetăţean de Onoare“ al municipiului, scriitoarei Liubiţa Raichici pentru contribuţia marcantă adusă comunităţii locale în domeniul culturii.

Totodată, Liubiţa Raichici îşi va lansa, într-un cadru restrâns, format din oamenii de cultură din România şi Serbia, ultimele volume apărute pe piaţă în cele două ţări.

Sursa : www.caon.ro

* Creaţiile în limba sârbă vor fi prezentate de Goran Georgevici – directorul festivalului internaţional de Poezie de la Smederevo- Serbia, iar cele româneşti, de criticul Gheorghe Jurma.

Titlul de cetăţean de onoare al municipiului reprezintă cea mai înaltă distincţie care se poate acorda unei persoane, şi a fost aprobat în unanimitate de consilierii locali ai Reşiţei în urmă cu două săptămâni. *

Sursa : Radio Reşiţa

Felicitări, Ljubica Rajkic !

Ljubica Rajkić

Ro­đena 1962. u me­stu No­va Mol­da­va (Ru­mu­ni­ja). Dok­to­ri­ra­la je na Za­pad­nom uni­ver­zi­te­tu u Te­mi­šva­ru, na te­mu „Vas­ko Po­pa u ru­mun­skoj knji­žev­no­sti“ (2008). Ra­di­la je kao na­stav­nik, no­vi­nar, is­tra­ži­vač u obla­sti bi­bli­o­te­ko­no­mi­je, pred­sta­vlja­la srp­sku ma­nji­nu u Par­la­men­tu Ru­mu­ni­je. Knji­ga pe­sa­ma lju­bav­na­da­nu.kom (2009). Ži­vi u Re­ši­ci (Ru­mu­ni­ja).

ljubavnadlanu.kom

Voleo je i druge žene.

One su mu bile četvrtine, trećine, petine. Zavisi.

U najboljem slučaju – polovine.

I kao sve predvidljive nepogode i katastrofe, njihov je rasplet bio isti, u nenadahnutom belom stihu.

One nisu mogle da znaju prirodu njegove izdvojenosti.

Tvrdim da su se istinski trudile.

Mislim tu na finija i složenija osećanja. Na intimna uzbuđenja.

Na ekstazu.

On bi uvek, kroz okca mreže, fluidno izbegao.

Čak mu je i dnevni program bio u polusnu.

Pohađao je, kao što se to radi u tajnosti, najzahtevniju Anđeosku školu. Rizu nije imao, ali je bio iskušenik. Na tim je kursevima saznao da je među pomilovanim.

Da ima celinu. Samo njegovu celinu. Ona živi pod istim suncem. Nezaštićena. U nekoj pukotini prostora.

Da se zatvorila u sebe. I da se nesvesno priprema za njega.

Usredsređena na otkrovenje. Na odgonetanje repera, direkcije i brzine razvoja njegove duše.

S olovkom u ruci, proučavala je Teslu, Ajnštajna (u stvari, Milevin deo) i Milutina Milankovića, astro-klimatologa.

Naučila je njegov rumunski. Napamet je recitovala Blagu, Emineskua, Minuleska, Njegoša, Dučića, Šantića, Rakića. Poetologije. Svetske i domaće.

Da se ne osramoti pred njegovom erudicijom, učila je čak i gluposti. Studirala: romantičarski sentimentalizam, impresionizam, neoromantizam, neosimbolizam, savremeni primitivizam, neovarvarizam, zenitizam, dadaizam, nadrealizam, etnologizam, folklorizam, religijsko-mitske tokove. Lirske trans- cendencije. Paleografiju.

Isplakala je Dunav od izvora do ušća. I započela drugi.

Očistila vazduh oko sebe.

Stavila pod kontrolu anomalije vremena.

Čeznula je za njim. Kao niko živ.

I čekala.

http://www.alma.rs/knjizevni-pregled/autori/ljubica-rajkic.html

Liubiţa Raichici este un intelectual autentic, dar este înainte de toate, poetă. S-a născut în 1962, la Moldova Nouă, jud. Caraş-Severin. A absolvit Facultatea de Filologie, a Universităţii din Timişoara, unde a urmat şi studii postuniversitare, cu specializarea ,,Antropologie şi lingvistică”, domeniul slavo-român. Este doctor în filologie, cu o lucrare intitulată ,,Vasko Popa în literartura română.” După 1990, a fost timp de doi ani deputat în Parlamentul României, numit din partea Uniunii Democrate a Sârbilor din România. Locuieşte într-un oraş din Banatul montan, la Reşiţa. Este un om frumos şi puternic, asumându-şi cu smerenie destinul de învingător. Liubiţa adună şi răspândeşte iubire, aşa cum semnifică numele ei.
,,Mă raportez la cer, iar lumea aceasta o tratez ca pe o rană trecătoare”, mi-a spus când am întrebat-o de ce ascunde în umbra modestiei sale. Am jefuit-o de strigătul acestor poeme scrise în sârbeşte şi traduse apoi în limba română. Pentru că este o poetă care merită din plin să fie cunoscută, recunoscută şi preţuită.

( Clara Mărgineanu  )

Iubire pe palmă

El a iubit şi alte femei.

Ele i-au fost sferturi, treimi, cincimi. Depinde.

În cel mai bun caz – jumătăţi.

Şi ca-n toate celelalte previzibile intemperii şi catastrofe deznodământul acestor legături  a fost absolut la fel, într-un neinspirat vers alb.

Ele nu aveau cum să cunoască natura unicităţii lui selecte.

Oricât s-ar fi străduit. Afirm că ele s-au străduit cu adevărat.

Şi să fi făcut orice. Mă gândesc aici la sentimente alese şi complicate. La emoţii, excitări intime.

La extaz.

Fiindcă el, întotdeauna, s-ar fi strecurat  fluid, prin ochiurile plasei.

El nu dormea niciodată. Deşi părea că doarme mult. Chiar şi programul de zi şi-l petrecea într-o semi-trezie.

Frecventa, aşa cum se face asta în mod tainic, cea mai solicitantă Şcoală Îngerească.

Rasă nu purta, dar era novice. La aceste cursuri a aflat că e printre miluiţii, binecuvântaţii.

Că partea sa e întreagă, neatinsă. Şi e doar a sa. Ea trăieşte sub acelaşi soare.

Neocrotită. Într-o crăpătură a spaţiului.

Că s-a închis în sine. Şi că se pregăteşte inconştient pentru el.

Concentrată asupra iluminării. Asupra dezlegării reperelor, direcţiei şi vitezei de dezvoltare a sufletului lui.

Cu creionul în mână i-a studiat pe Tesla, Einstein (de fapt, doar contribuţia Milevei) şi pe Milutin Milancov, astro-climatolog.

A învăţat româneasca lui. Recita pe de rost pe Blaga, Eminescu, Minulescu. Niegoş. Ducici, Şantici, Rachici. Poetologii. Mondiale şi autohtone.

Ca să nu se facă de ruşine în faţa erudiţiei lui, a învăţat chiar şi tâmpenii.

Ea a studiat: sentimentalismul romantic, impresionismul, neoromantismul, neosimbolismul, primitivismul contemporan, neobarbarismul, zenitismul, dadaismul, suprarealismul, etnologia, folclorismul şi curentele mitico-religioase. Transcendenţele lirice.

Paleografia.

A plâns o Dunăre de la izvoare la vărsare. Şi a început-o pe a doua.

A curăţat aerul din jurul său.

A pus sub control anomaliile timpului.

Murea de dorul lui. Ca niciun alt muritor.

Şi aştepta.

Ea a iubit şi alţi bărbaţi.

Ei i-au fost clipe, umbre semestriale, lunaticii.

Maxim maximorum – taţii fiilor ei.

Ei nu puteau pătrunde cum sufletul acesta nu are uşă, ferestre, porţi, gard, acoperiş, coş. Că nu are niciuna din binecunoscutele deschizături.

Ei pentru ea au schimbat firul poveştii.

Ceea ce, credeţi-mă, nu e puţin.

Se dădeau drept fii împăratului şi prinţi.

Încercau s-o convingă că tocmai papucul lor ar sta ca şi turnat pe piciorul ei.

Ei habar nu aveau cum să-i scrie basmul.

Oricine a încercat să i se apropie, ea ştia negreşit să prevadă sfârşitul. Puţin mai rău decât un prozem mediocru.

Pentru că ea nu dormea niciodată. Însă părea că nu se mai trezeşte. Ştia ce-i visarea fără de vise.

Sfântului ei Înger Păzitor Îi era milă s-o lase jos, singură, încât o ducea Acolo, cu El. La credinţă Domnului.

Cu această ocazie a aflat că este aleasa miluirii celei mari.

Că are întregul său, neatins. Doar al ei, întregul.

Şi că el are totul, în afară de ea.

Că deasupra capului poartă cicatricea patronului tuturor războinicilor a Arhanghelului Mihail.

Că e războinic. Că s-a mutat în limba cea mai afectată din lume. Limba ei.

A evitat supra-aglomerarea aducătoare de moarte..

Nici Profesorul în persoană n-a mai înţeles nimic.

El scria cursuri. Despre alţii scria mult, prefăcându-se că el însuşi nu există.

Tot ce se lăsa scris, el l-a scris.

Nu pot fi enumerate împovărările lui.

Dar, totuna. Ea va publica într-o zi o carte despre asta.

El se pregătea s-o atingă precum flacăra lumânarea.

Scrisul i-a devenit tot mai mărunt şi mai rapid.

O nostalgie fierbinte îl gonea.

Suferea de gradul cinci de alarmă, ca dinaintea pandemiei.

O dorea cu dorul dorurilor. Ca nici un alt muritor.

Şi aştepta.

Acum exact 319 ani eu am pierdut Kosovo.

Când Toşa, unicul supravieţuitor din familie, chircit a îmbrăţişat picioarele însângerate şi calde încă şi privirea ocrotitoare a părinţilor săi… traşi în ţeapă… implorându-L disperat pe Dumnezeu, cât mai repede să-i ia… străpuns de durere precum Domnul său de lance… şi asemenea ciulinilor dezrădăcinaţi… a plecat în bejanie…

Eu am pierdut esenţialul.

Desigur, când m-am născut.

Eu am pierdut caii de rasă ai bunicului Sreia şi viile de necuprins ale lui deda Rada.

Şterse, ca şi când niciodată n-ar fi existat.

Pe toate veacul comunist le-a scuturat în Dunăre.

Astăzi sunt de-o sărăcie lucie.

Lumea o salut cu lingura de lemn.

Cu lingura mea de aur, de mult câştigată, manipulatorii lumii moderne se joacă în nisip.

Eu l-am pierdut pe nou-născutul frate Sretko.

Nici n-aţi vrea să ştiţi cum.

Eu mi-am pierdut mama.

Înaintea semnelor care să ateste că voi fi femeie.

Am fost lângă medicii ce-au spintecat-o, i-au întors inima pe toate părţile şi-au aruncat-o la găleata de gunoi, fiindcă nu mai era bună.

Singură inima în care eu am existat cu adevărat.

Eu am pierdut orice binecuvântare.

Eu mi-am luat, în final, doctoratul într-una din grelele şi atotcuprinzătoare discipline, din infinit-chinuită răbdare.

Atunci Milostivul cel mai Milostiv a retezat-o.

Subit, neaşteptat, aşa cum numai El ştie.

Şi-a spus:

Cu toate acestea, tu în continuare eşti sârboaică.

Acum şi pururi şi-n veci vecilor.

Amin.

Sursa : aici

Despre Sibilla

sibilla_poesis@yahoo.com
Acest articol a fost publicat în Ganduri cu parfum de poesii... și etichetat , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Un răspuns la Браво Љубица! ( Ljubica Rajkić )

  1. MIMA zice:

    Super ti je knjiga, Ljubo, svaka cast…Pozdrav.

    Apreciază

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.