Prigonitorilor mei spre cugetare: lupta va fi până la capăt şi fără de teamă!

Prigonitorilor mei spre cugetare: lupta va fi până la capăt şi fără de teamă!

Sunt doar unul din cei deja prigoniţi pentru dreptate, de aceea ofer iertare sufletelor celor nevinovate şi manipulate, nu şi celor slujitori Fiarei, cu aceia voi lupta până la capăt, fără de teamă! Da, prigonirea îmbracă forme cutremurătoare, de nedescris şi da a început  Vreau să vă spun tuturor că se poate lupta cu niminicia şi ticăloşia cu curaj, chiar dacă vor tot inventa scenarii, vor tot pune-n scenă comploturi, vor tot încerca să te facă să pari nebun în ochii tuturor, e important să nu-ţi pierzi încrederea, credinţa şi speranţa, mereu va fi Cineva lângă tine, pentru că,Cineva Acolo Sus ne iubeşte şi pe noi cei prigoniţi şi suferinţele noastre nu-i sunt deloc străine.

Ştiţi voi ce doare cel mai tare pe cei ce ne prigonesc, pe cei ce nu se dau în lături de la nici o micime, pe cei ce ne asupresc, pe mincinoşii şi cameleonii care ne conduc, cică? Orbiţi de furie pentru că nu reuşesc să ne înspăimânte, nu ne pot controla mintea, nu au izbutit să ne inducă teama faţă de ei, atât de frustraţi, neputincioşi şi limitaţi, robi ai propriilor orgolii şi zmintiţi de ranchiunile şi setea de răzbunare ce le macină sufletele cangrenate, turbează, căci: nu se pot privi-n oglindă, nu ne pot privi pe noi drept în ochi, nu-şi pot privi proprii copii în ochi, nu realizează că vor plăti până şi copiii lor păcatele şi fărădelegile la care se dedau acum şi asta îi doare cumplit, deşi nu recunosc !!!

Niciunul din cei ce mă batjocoresc şi hărţuiesc de ceva timp nu a reuşit să-mi privească ochii, oare de ce? Oare de ce nu simt nicio fărâmă de mulţumire pentru tot ce-mi fac şi sunt atât de trişti, de goi? Oare de ce banul, puterea, autoritatea nu le e de folos şi nu le-a adus nici măcar unuia fericirea după care fiecare din ei jinduie? Oare de ce continuă să piardă înmiit sume de bani pe care-i reţin nejustificat nevinovaţilor?

Zic doar atât: Iartă-i, Doamne, căci nu ştiu ce fac! Iar dacă ştiu, Tu eşti singurul în măsură să judeci şi să le dai tuturor pe măsura faptelor, vorbelor, sufletelor lor vândute!

Eu încă mai pot duce, da POT, dar lacrimile băieţelului şi mamei mele vor fi mângâiate şi nu oricum… Şi iar am luat drumul spitalelor şi din nou am reuşit şi M-AM RIDICAT, pentru că aşa trebuie să fie, e un drum greu şi e decizia mea, aceea de A NU RENUNŢA!

Aştept izgonirea şi răstignirea, cu răbdare şi nădejde în Dumnezeu, ştiu tot ce va urma,  pentru că-i cunosc atât de bine, sunt falşi şi laşi, au demonstrat deja… sunt un om puternic şi am DEMNITATE şi da, voi lupta până la capăt! Doamne Ajută!

Sibilla

A fi puternic :

” Fericiţi cei prigoniţi pentru dreptate, căci a lor este împărăţia cerurilor . ”

” Bucuraţi-vă şi veseliţi-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri. Căci tot aşa i-au prigonit pe profeţii care au fost înaintea voastră . ”

Vorbindu-le ucenicilor despre necazurile care îi aşteaptă, Iisus le explică ucenicilor şi motivul :

” Dacă vă urăşte lumea, nu uitaţi că pe mine m-au urât înaintea voastră. Dacă aţi fi din lume, lumea ar iubi ce este al ei. Dar pentru că nu sunteţi din lume şi pentru că eu v-am ales din mijlocul lumii, de aceea vă urăşte lumea. Amintiţi-vă de Cuvântul pe care vi l-am spus : slujitorul nu este mai presus de stăpânul său. Dacă m-au prigonit pe mine, şi pe voi vă vor prigoni  ” ( In 15,18-20 )

Paradoxală , misterioasă şi şocantă pentru mintea omenească este şi această ultimă fericire ! Să fii persecutat, batjocorit şi totuşi fericit !

” Chiar dacă aveţi de suferit pentru dreptate, fericiţi sunteţi voi ! Să nu aveţi nici o teamă de ei şi să nu vă tulburaţi. ”

Un proverb chinezesc spune :

” Aşează-te  pe malul râului şi aşteaptă cu răbdare. Va sosi cadavrul  duşmanului tău . ”

” Discursul lui Iisus de pe munte este singura Constituţie care proclamă dreptul la fericire şi în acelaşi timp arată căile care duc la fericire : fericiţi cei săraci, fericiţi cei care plâng, fericiţi cei blânzi, fericiţi cei flămânzi şi însetaţi de dreptate, fericiţi cei milostivi, fericiţi cei cu inima curată, fericiţi făcătorii de pace, fericiţi cei prigoniţi pentru dreptate . ”

Sursa : www.profamilia.ro

Drumul suferintelor :

COMUNICAT DIN PARTEA PĂRINTELUI JUSTIN PÂRVU: Este vremea muceniciei! Luptaţi până la capăt! Nu vă temeţi!

De aceea, fiii mei, vin şi vă spun că a sosit ceasul să-L preaslăvim pe Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, singurul Dumnezeu adevărat. Nu credeam că voi trăi să văd şi eu începutul acestor vremuri de durere, apocaliptice – dar iată că mânia lui Dumnezeu a venit mai degrabă asupra noastră, pentru toate păcatele şi fărădelegile pe care le-am săvârşit. Şi văd cum bieţii oameni nu sunt pregătiţi să facă faţă acestor capcane ale vrăjmaşului, a cărui nouă lucrare acum este să pecetluiască sufletele voastre cu semnul Fiarei – 666. Toţi am citit Apocalipsa şi înfricoşătoarea profeţie – scrisă cu 2000 de ani în urmă: „Şi ea(fiara) îi sileşte pe toţi, pe cei mici şi pe cei mari, şi pe cei bogaţi şi pe cei săraci, şi pe cei slobozi şi pe cei robi, ca să-şi pună semn pe mâna lor cea dreaptă sau pe frunte. Încât nimeni să nu poată cumpăra sau vinde decât numai cel ce are semnul, adică numele fiarei, sau numărul numelui fiarei”(Apoc. 13:16-17).

Vremea în care ne aflăm acum este premergătoare acestei profeţii. Prin lege, prin ordonanţă de guvern, românii sunt obligaţi să se încadreze într-un plan de urmărire şi supraveghere la nivel naţional şi mondial, proiect care le răpeşte de fapt oamenilor libertatea. Românilor li se cere să-şi pună pe paşapoartele, permisele auto şi orice alt act personal cipul biometric ce conţine amprenta digitală, imaginea facială, şi toate datele personale. Poate pentru mulţi dintre dumneavoastră acest cip pare un lucru nesemnificativ, dar în spatele acestui sistem de însemnare a oamenilor, de codare şi stocare a datelor de identificare se ascunde o întreagă dictatură, un întreg plan demonic, prin care de bună voie îţi vinzi sufletul diavolului. Însemnarea oamenilor, ca pe vite, este primul pas al unor alte măsuri luate pentru controlul absolut al fiinţei umane. Dragii mei, după cum proorocesc Sfinţii Părinţi, primirea acestui semn este lepădarea noastră de credinţă. Să nu credeţi că putem sluji şi lui Dumnezeu şi lui mamona. Nu, dragii mei, nu primiţi acest însemn diavolesc care vă răpeşte ceea ce vă aparţine prin moştenire de la Dumnezeu, dreptul la identitate, dreptul la unicitate şi originalitate, al fiecărei fiinţe umane! Trebuie să vă apăraţi acest drept de la Dumnezeu, chiar de ar fi să plătiţi cu preţul vieţii voastre. În zadar câştigaţi cele ale lumii, dacă vă pierdeţi sufletele voastre şi ale copiilor voştri, pentru că Sfinţii Apostoli ne spun clar „se cuvine să ascultăm de Dumnezeu mai mult decât de oameni”.

Dar o să primim plata păcatelor noastre, moartea, osânda noastră, care să nu fie, ferească Dumnezeu, de răscumpărat. Pentru că Hristos Şi-a vărsat sângele o dată pentru tine. Ei bine, poporul acesta, prin fruntaşii săi, s-a ticăloşit până la culme, prin trădarea tradiţiilor şi credinţei strămoşeşti. Iar noi am refuzat această răscumpărare prin neprezentarea acestor adevăruri scripturistice; am fost deseori absenţi din fruntea micii oştiri a Adevărului.

Să rezidim neamul acesta! Dar nu vom putea izbândi lucrul acesta dacă nu ne vom rezidi fiecare în parte sufletele noastre. Să ne pocăim şi să ne punem cenuşă în cap, ca să ne dea Domnul harul şi puterea de a primi mucenicia. Va trebui să creăm mici fortăreţe, mici cetăţui de supravieţuire, la sate, acolo unde mai sunt încă oameni care pricep şi îşi amintesc Rânduiala, unde să avem pământul nostru, şcoala noastră – în care să ne creştem copiii în duhul aceasta ortodox, să avem spitalele şi moaşele noastre. Copiii încă de la naştere trebuie protejaţi – pentru că, după cum vedeţi, vor să implanteze acest cip pruncului la naştere.

Acum e timpul jertfei !!!

Prin vorbărie şi prin conferinţe nu mai facem nimic.

Să te duci, române drag, fără frică, direct spre vârful sabiei, ca străbunii noştri cei viteji, să te duci ca o torpilă japoneză, să mori în braţe cu vrăjmaşul! Acum suntem exact ca în arena romană cu fiare sălbatice – stai aici în mijlocul arenei şi aştepţi, ca şi creştinii de odinioară, să dea drumul la lei. Aşteptaţi să fiţi sfâşiaţi, rupţi, altă scăpare nu mai e! Lupta este deschisă. Luptaţi până la capăt! Nu vă temeţi! Aşa cum a început creştinismul, aşa va şi sfârşi – în dureri şi în suferinţă. Pecetluiţi creştinismul cu mucenicia voastră!

Sursa : www.apologeticum.wordpress.com

Masonul Nick Rockefeller recunoaşte că scopul elitei mondiale este reducerea la jumătate a populaţiei globului şi controlul prin implantul de microcipuri

„Scopul final este să fie toţi implantaţi cu cipuri, să controlăm întreaga societate, iar bancherii şi elita să controleze lumea”.

http://saccsiv.wordpress.com/2008/12/19/familia-rockefeller-noua-ordine-mondiala-si-guvernul-mondial-partea-1/

http://saccsiv.wordpress.com/2008/12/19/familia-rockefeller-noua-ordine-mondiala-si-guvernul-mondial-partea-2/

NU putem dezminţi proorociile lăsate nouă de Dumnezeu prin gura evanghelistului Ioan şi să spunem că nu ne va înrobi acest semn ! “Şi ea îi sileşte pe toţi, pe cei mici şi pe cei mari, şi pe cei bogaţi şi pe cei săraci, şi pe cei slobozi şi pe cei robi, ca să-şi pună semn pe mâna lor cea dreaptă sau pe frunte.” (Apocalipsa 13, 16)


Interviu cu Dumnezeu :

” Vă cer, aşadar, în numele Mîntuitorului Hristos, Care a spus „Oricine va mărturisi pentru Mine înaintea oamenilor, mărturisi-voi şi Eu pentru el înaintea Tatălui Meu, Care este în ceruri.  Iar de cel ce se va lepăda de Mine înaintea oamenilor şi Eu Mă voi lepăda de el înaintea Tatălui Meu, Care este în ceruri.” (Matei 11: 32-33), să cereţi autorităţilor române să abroge (anuleze) legile care permit îndosarierea şi urmărirea electronică a creştinilor, renunţarea la libertatea cu care ne-am născut. ”

( Părintele Iustin Pârvu )

Semnează Petiţia !

Petiţia pentru Recunoaşterea prin Lege Genocidului Anticreştin în România Comunistă

Ruşine BOR pentru atitudinea adoptată faţă de Părintele Iustin Pârvu!!! Să nu uităm că şi Părintele Arsenie Boca ne-a prevenit că RĂUL sălăşuieşte în chiar interiorul bisericii, că nu toţi slujesc Domnului şi Adevărului, Luminii, sunt aciuiaţi şi ghemonii între cei curaţi! Acei necuraţi slujesc Antihristului, cameleonilor slujitori ai Fiarei, sunt nişte executanţi de care trebuie să ne dezicem, şi doar uniţi în credinţă vom putea reuşi să izbăvim!  Îi recunoaştem cu uşurinţă după modul în care îşi prigonesc fraţii întru credinţă, dar înalţă ode celor ce ne conduc şi cărora nu le pasă deloc de noi, aceştia sunt deja însemnaţi. Pe ei trebuie să-i denunţăm şi să ne îndepărtăm de aşa-zisele lor învăţături, noi ne vom continua menirea şi nu ne vom îndepărta de Cuvântul Dintâi şi nici de Tatăl Nostru!

Doamne Ajută !

Sibilla

informaţii preluate de pe surse

imagini preluate de pe youtube

Despre Sibilla

sibilla_poesis@yahoo.com
Acest articol a fost publicat în Atitudini, Oaspeţi, Pilde şi „aduceri aminte”..., Sibilla și etichetat , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

13 răspunsuri la Prigonitorilor mei spre cugetare: lupta va fi până la capăt şi fără de teamă!

 1. CELLA zice:


  DOAMNE AJUTĂ !!!

  Apreciază

 2. Elisa zice:

  Doamne Sibilla,prin ce treci draga mea…sa te-ajute Dumnezeu sa razbesti!Multa sanatate tie si alor tai!

  Apreciază

 3. Mihnea Georgescu zice:

  Drugarica,

  Take it easy, my dear… iar sari calul! 😉

  Apreciază

 4. Mihnea Georgescu zice:

  Drugarica,

  Mai exact, ce ai cu Fraţii noştri Masoni? Vezi că mai citeşte şi Frunzăverde!

  Apreciază

 5. Sfinxul nostru drag, avantat spre noi cruciade, in zborurile mele dincolo de zari, am descoperit o tulburatoare Rugaciune plasmuita de harul eminescian, vesnic actuala, pe care am adus-o cu mine si te invit s-o murmuram impreuna:

  „Craiasa alegându-te
  Ingenunchem rugându-te,
  Inalta-ne, ne mântuie
  Din valul ce ne bântuie;
  Fii scut de întarire
  Si zid de mântuire,
  Privirea-ti adorata
  Asupra-ne coboara,
  O, maica prea curata
  Si pururea fecioara,
  Marie!

  Noi, ce din mila sfântului
  Umbra facem pamântului,
  Rugamu-ne-ndurarilor
  Luceafarului marilor;
  Asculta-a noastre plângeri,
  Regina peste îngeri,
  Din neguri te arata,
  Lumina dulce clara,
  O, maica prea curata
  Si pururea fecioara,
  Marie!”

  Lumina dreptatii si a dreptei credinte va triumfa, vei vedea!
  Dumnezeu sa ne ajute si sa ne lumineze!

  Apreciază

 6. leo zice:

  Mihnea, taică, nu ştiam că eşti blondă…
  Păi tocmai pentru manşonu ăla presupun că s-a scris, că doar al lui e CJ-ul de pe situl căruia dispar petiţii on-line. Cumva a adera la o organizaţie de orice fel te imunizează la piţifelnicie? Ca machidon, sionist şi os de ardelean (nu prin soţie ca „Petrică eşti cel mai bun”), ar trebui să ştii că niciuna din speciile cu pricina nu e lipsită de uscături. Tot aşa cum ar trebui să ştii că, spre deosebire de un amic globalist al tălică, nici eu, nici Sibillina nu trăim sentimentul ruşinii de a fi români doar pentru că se-ntâmplă că-n acest neam valurile-valuri de popoare migratoare şi oareşce gene degenerate dinspre partea aia a geto-romanilor dedaţi la orgii şi ospeţe pantagruelice prin buricul lumii antice să lase în urmă puzderii de epigoni de care bunul-simţ românesc îs străine: să le fie ruşine lor, uscăturilor, că-şi zic români, când de fapt nu-s decât specia aia de nu are nimic a face cu vreo culoare politică, naţionalitate ori organizaţie: ticăloşii fără frontiere!

  Apreciază

 7. leo zice:

  PS
  Iar dacă cel despre care faci tălică vorbire face au nu parte din specia despre care fac eu vorbire, habar n-am, că-s departe de zonă, şi nici că l-am urmărit vreodată, că mi s-a părut perfect insipid. Nu-i rămâne decât să o demonstreze singur, inclusiv prin atitudinea pe care o va avea în continuare faţă de cele ce se întâmplă la scârbiciul Sibillinei; care atitudine, dacă va continua să fie la fel de laissez-fairistă ca până acum…

  Apreciază

 8. Sibilla zice:

  Vă mulţumesc pentru răgazul, aici şi vă cer scuze, am ajuns târziu şi-n nemernicia ea … am dormit niţel, şi-am visat că, mi-e dor de voi 😉 🙂
  @CELLA,
  Doamne Ajută ! 🙂
  Să sperăm că vom avea puterea să le ducem şi izbândim pe toate, drago !
  Un sfârşit de săptămână minunat !
  respecte,
  Sibilla
  @Elisa,
  Mulţumesc frumos, sestro !
  Le voi duce, căci, primeşte cel ce poate duce, poate că aşa trebuie să fie.Dumnezeu, cu noi toţi !
  Sănătate şi împliniri drago, sfârşit de săptămână agreabil !
  preţuire,
  Sibilla
  @Mihnea Georgescu,
  Mă impresionează foarte, ” grija ” matale …
  Relaxaţi-vă tovarăşi, sunt o mână de om de un metru jumate, ce buba-i cu atâtea trupe şi efective dislocate, că n-oi fi eu ăl mai demn de interes ” obiectiv ”,sau … ?
  Greşeşti, îl subestimezi pe preşedintele Frunzăverde, e un politician isteţ şi experimentat ce ştie citi printre rânduri !
  Ceea ce încerci să induci tu merge de fapt mănuşă zăusului băselu, serios că sună băsescian ce zici tu acolo … Frunzăverde e cultivat şi instruit, băsea e doar … ” arhimandrit ”, nu făconfuzii şi nu-ncerca să-mi pui în gură ce nu zic, îmi cunoaşte respectul şi ştie că nu dumnealui se adresează rândurile de mai sus !
  Acum că le-am limpezit, poate mă dumireşti şi pe mine cum de te regăsişi matale pe acilea şi care e motivul real al reacţiei tale, cel puţin ciudate, hm ? Am răsucit vreun cuţit, druje Mihnea ? Ştii cum se zice, păduri şipăduri, copaci şi copaci, uscături şi uscături, masoni şi ” masoni ” … aşa şi tu, şi cu şi cu, personalităţile aparent dizarmonice mă duc cu gândul la cameleonism, iar mă subestimezi … again, să nu te frigi ….
  Un sfârşit de săptămână senin şi limpede îţi doresc şi … Lumină !
  Sibilla
  @duşo Leo,
  Ai surprins foarte bine multe din necunoscutele căi ale Tatălui, şi într-adevăr cu siguranţă Şefu Sfinxului e multe dar, blondă nu, dimpotrivă, mă onorează şi mă mândresc că am Cerber de soi ales, dacule liber, tot respectul duşo ! 🙂
  Se va face Lumină în cele din urmă, poţi să crezi au ba, dar faptul că au apărut în sfârşit petiţiile la suprafaţă şi că se va verifica ceva , se datorează preşedintelui CJ, nu are nici cea mai mică vină … se spune că până la Dumnezeu te papă sfinţii, aşa şi pe la noi. Va interveni şi va şti să cumpănească cine ce face şi zice, mă bazez pe buna sa credinţă şi Tatăl şi da, pe faptul că am dreptate şi nu mint deloc. Posibil ca toate să fie a fi la timpul lor. Am răbdare. Speranţa moare ultima …
  ” Binevoitorii ” din jurul împărăţiei au marşat prea mult şi-au întins coarda nepermis, ştiind că nu mă tem şi că riscă enorm, de-acuma, eu ştiu ce am a face, fiecare pe barba sa. Un scandal e iminent şi nu aduce nimănui nimic bun, să sperăm în şah-mat la volvurele şi zmăii de-şi zic regine şi prinţişori, ştiam că vor greşi şi că vor face marea prostie a mă subestima, ştiam ! Mi-au trimis din nou chemări în tribunalele adhoc şi fără noime, închipuie-ţi, neştampilate ! Adun la catastif, le teleportez în format electronic, evident cui trebuie şi …. zisăi eu, şi dacă mor şi tot nu se mai poate ascunde mizeria şi duhoarea, nici măcar nu am stârnit-o eu. Aici e cheia, cine şi de ce a premeditat toată tărăşenia ? Cine a fost atât de interesat în a mă stârni pentru posibile reglări de conturi, în nici un caz din grijă pentru destinele unor muguraşi ? Posibil cei ce-i folosesc cu nesimţire pentru a mă lovi, cutremurător sună, ştiu. Până şi mie mi-e greu a accepta că totuşi se întâmplă tot ce se întâmplă, dar … Vom vedea cine va avea tăria şi coloana vertebrală a opri şi remedia angrenajul !
  Mulţumesc, Sânzianule ! Un sfârşit de săptămână pe măsura zâmbetului tău senin !
  stimă, respect şi mereu preţuire, ţie, aripă,
  Sibilla
  @Pescăruş Argintiu,
  Da, în cele din urmă, Binele şi Lumina vor izbândi, aşa va fi !
  Calde îmbrăţişări,pupici Marei, sfârşit de săptămână bogat în bucurii, zâmbete şi miracole, drago !
  Doamne Ajută !
  respecte şi preţuire pescăruş drag,
  Sibilla

  Apreciază

 9. deci,totodată... zice:

  pentru tine şi ai tăi !

  http://saccsiv.wordpress.com/

  Apreciază

 10. Sibilla zice:

  @deci, totodată,
  Mulţumesc frumos !
  Un sfârşit de săptămână în Lumină, nouă, tuturor !
  respecte,
  Sibilla

  Apreciază

 11. Am citit cam tot si tot n-am priceput. Concret, despre ce se face vorbire ?

  Apreciază

 12. corinacretu zice:

  Curaj si succes, Sibilla! Spune-ne cum te putem ajuta. Ai grija de tine. Week-end frumos sa ai!

  Apreciază

 13. Sibilla zice:

  @Mircea Popescu,
  Dacă îmi spuneţi care din aspecte e încă necunoscut, vă pot limpezi despre ce se face vorbire, până atunci, bun venit la taclale cu Sfinxul !
  La categoria ” Atitudini ” găsiţi câte ceva, apoi e doar Mesajul Părintelui Iustin Pârvu, articolul subliniind formele de abuz de autoritate,influenţă, putere, folosite ca Lege a Pumnului în gură, impunerea Legii Tăcerii şi îngrădirea libertăţii de exprimare la nivel local, naţional, din dorinţa unor cameleoni de-a deţine control absolut, cam aşa.
  Un sfârşit de săptămână agreabil, domnule !
  respecte,
  Sibilla

  @ Corina Creţu,
  Mulţumesc frumos !
  Voi spune desigur, însă mai aştept câteva zile, poate totuşi se va înţelege, acolo unde trebuie că nu se mai poate continua în asemenea mod, e deja strigător la Cer !
  ” Grijă ” de mine iată că au ei , dacă poţi să crezi că se întâmplă în mileniul III în România … în ceea ce priveşte încălcarea tuturor drepturilor stăm mai rău decât Africa,îmi pare rău s-o spun. Hărţuirea morală şi continuă la locul de muncă e inacceptabilă şi, cu toată sinceritatea, incalificabilă, lipsa de reacţie a instituţiilor abilitate ale statului e … eu una nu am cuvinte…
  Un sfârşit de săptămână minunat, precum sufletul tău., Om Bun ! Succes în activitatea ta ale căror roade ne bucură şi ne ridică moralul ! Bucurii, împliniri şi realizări binemeritate !
  respecte şi recunoştinţă, Corina,
  Sibilla

  Apreciază

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.