DACIA HEPERBOREANĂ !

Dacia hiperboreană

Hiperboreea… o legendă, un ţinut fabulos, despre care vorbesc miturile Greciei antice. O civilizaţie străveche care continuă să fascineze… un spaţiu care, ca şi Atlantida, este mutat după voie, fără sprijin mitologic sau istoric, în diferite locaţii care mai de care mai năstruşnice. Respectivii domni ar face bine să mai arunce ochii peste relatările antichităţii pentru a vedea ce mărturii există despre această ţară. Majoritatea istoricilor moderni, după „cercetări laborioase”, sunt de acord ca Hiperboreea este plasată undeva în zona Polului Nord, sau oricum dincolo de paralela de 65° latitudine nordică. Tot ce se poate ….numai că la Polul Nord nu este sol fertil şi nici nu se fac două recolte pe an, cum spuneau Hekateu şi Diodor din Sicilia!

Plasarea Hiperboreei în Extremul Nord nu este decât o interpretare forţată a mitologiei greceşti şi nu se bazează pe nici un fel de documente istorice! S-a încercat, de asemenea, „implantarea” Hiperboreei în Arhipelagul Britanic sau în Islanda urmând ramura celtică a europenilor care se presupune a fi descendenţi ai hiperboreenilor. Interesant dar neconform cu realitatea deoarece celţii au apărut cam târziu pe firmamentul istoriei pentru ai cataloga popor direct „scoborâtor” din hiperboreeni!

Datorită multitudinii de teorii emise de-a lungul timpului cu referire la amplasamentul geografic al Hiperboreei şi al hiperboreenilor mă simt îndreptăţit sa întreb: Prin această strămutare a Hiperboreei, după opiniile unuia sau a altuia dintre cercetători, nu se încearcă de fapt a se ascunde regiunea geografică în care era plasat acest tărâm mitic, cu adevărat? Nu se încearcă manipularea mentala prin ignorarea izvoarelor antice şi publicarea a cat mai multor teorii cu privire la ipotetica localizare geografică a Hiperboreii? şi asta in pofida faptului ca autorii antici sunt unanim de acord asupra locului unde se afla această Hiperboreea! Nu cumva se mizează pe faptul că atunci când dă de o ştire de genul „Hiperboreea era la Polul Nord ”, cititorul neavizat uită să-i mai consulte pe cei care au vorbit de ea în cunoştinţă de cauză şi citeşte uimit noua teorie, unii chiar întrebându-se „cum de nu m-am gândit la asta?”! Şi iaca cum curiosul nostru, nu mai poate găsi adevărul prin hăţişul de ipoteze care mai de care mai atrăgătoare şi uneori chiar „probate” istoric

Eu sunt ardelean ! Ştiţi cum sunt ardelenii? Stau strâmb şi judecă drept şi pe îndelete. Aşa făcând lucrurile, am ajuns la concluzia că toate aceste teorii sunt falsuri grosolane, fondate doar pe imaginaţie, cu suport material ioc! Am luat (tot pe îndelete), mărturiile antice la puricat şi s-a ivit cu totul altceva şi în altă parte….nu-i la Polul Nord ! V-am înnebunit cu dovezile ? Vi le prezint şi dumneavoastră ca să vă convingeţi singuri!

Puţină ordine prin …Hiperboreea!

Pe lângă istoricii „profesionişti” ai Occidentului, care plasează Hiperboreea după bunul lor plac, mutând-o ba în Islanda, ba în Groenlanda, ba în Arhipelagul Britanic există şi unii autori mai „modeşti” să spunem, dar care marcaţi de bun simt, nu fabulează ci consultă izvoarele istorice şi îsi formulează concluziile în conformitate cu acestea. Între aceştia menţionăm o pleiadă de autori precum Nicolae Densuşianu, Vasile Lovinescu, Mioara Căluşiţa Alecu şi…Rene Guenon, din operele cărora ne-am inspirat în prezentul studiu.

Nicolae Densuşianu demonstrează cu lux de amănunte unde se afla această mult discutată Hiperboreea, în lucrarea sa de excepţie „Dacia Preistorică”, în care acordă un spaţiu destul de larg hiperboreenilor. El demonstrează cu probe în regulă, că Hiperboreea anticilor nu era alta decât Dacia, care era centrul cultului apolinic, aici aflându-se insula cea sfântă a lui Apollo şi a lui Ahile.

Vasile Lovinescu demonstrează de asemenea cu „acte în regula „ că Hiperboreea era Dacia în studiul său „Dacia Hiperboreană”, încheiat în 1936 şi publicat în foileton în revista franceză Etudes Traditionnelles. Studiul va apărea ca volum abia după război, mai întâi în limba italiană, apoi în limba franceză si abia apoi în limba română. Curios nu, ce interes avem noi pentru istoria naţională ?!. Să nu uităm că studiul lui Lovinescu va apărea în limba română abia în 1994!

Mioara Căluşiţa Alecu vine şi ea cu date noi şi stupefiante dar fondate istoric nu fabulând precum occidentalii. Ea ne demonstrează că celebra Tula, din hiperboreea, pământul cel mai nordic cunoscut de greci, nu era alta decât actuala Tulcea, oraş din Delta Dunării.

Există totuşi şi occidentali de bun simţ.Unul dintre ei, Rene Guenon, în corespondenţa lui cu Vasile Lovinescu, afirmă, după ce studiază materialul trimis de acesta din urmă, că Dacia ar putea fi centrul tradiţiei hiperboreene „trebuie să vă spun (lui Lovinescu –n.n) că ideea că Dacia a fost una din etapele centrului tradiţiei hiperboreene, pentru o anumită epocă, nu mi se pare deloc neverosimilă; dificultatea ar fi aceea de a preciza perioada la care s-ar putea raporta” iar în alt loc acelaşi autor se pronunţă textual „tradiţia dacică ar reprezenta în orice caz o continuare a tradiţiei hiperboreene sub o formă mult mai pură decât cea a celţilor” (sâc!)

Mărturii istorice despre Hiperboreea

Mărturiile anticilor ne dau de înţeles că dacii erau hiperboreeni şi locuiau în Hiperboreea.

Astfel Pindar, în Olimpicele sale, ne vorbeşte despre Apollo care după ce a terminat de construit zidurile Troiei s-a întors în patria sa natala de la Istru, la hiperboreeni (VIII,47); or în toate tradiţiile antice, Istrul desemna Dunărea, ceea ce demonstrează două lucruri deosebit de importante:

1) – Apollo – zeul luminii solare, era de origine traco – dacică ;

2) – fapt si mai important – traco-dacii de la Dunăre au fost constructorii vestitei cetăţi Troia. (în acest sens pledează şi descoperirile arheologice care atestă că piesele ceramice descoprite în stratul Troia VII, sunt identice cu cultura dacică Cucuteni cu centrul de iradiere în Moldova).

Tot aici, trebuie să îl menţionăm şi pe Clement din Alexandria, care făcând referire la marele preot dac Zamolxe, spunea că este hiperboreu (Stromata,IX.213). Concluzia care se impune este că şi marele zeu Zamolxe, era tot hiperborean iar adoraţia de care avea parte ca zeu naţional, este o mărturie convingătoare că locuitorii din nordul Dunării erau hiperboreii, iar ţara lor era Hiperboreea.

Stabon confirma localizarea geografică a Hiperboreenilor şi a ţării lor, spunând că primii care au descris geografic părţile cunoscute ale lumii străvechi i-au plasat deasupra Pontului Euxin (Marea Neagra) si in nordul Istrului (Dunărea) (Geografia XI.62)

Alte scrieri antice ne spun că hiperboreenii sunt tot una cu pelasgii care locuiau în nordul Traciei. „Hiperboreii sunt pelasgi, locuitori ai nordului Traciei” (Apolloniu Rhodiu).

De la Macrobius aflăm că nu doar Dunărea era un fluviu hiperborean ci şi Donul asiatic ( Comentar la Somnul lui Scipio,II.7). Aceasta este o mărturie în plus că habitatul pelasgo-dac nu se reducea doar la Dacia carpato-danubiano-pontică, ci se întindea până în Asia, unde izvoarele antice îi plasează pe massageţi în timpul antichităţii clasice.

De asemenea, Pliniu cel Bătrân ne spune ca poporul Arimphaeilor (arimi cum îi numea Nicolae Densuşianu), locuitor lângă Munţii Ripaei (Carpaţi), în Tracia, era de neam hiperboreu (Istoria Naturala,VI.7)

Avem mărturia lui Ovidiu, poetul roman exilat la Tomis (Constanţa), că este constrâns să-şi petreacă viaţa în stânga Pontului Euxin sub Axis Boreus (Tristele, IV,41-42); iar în alt loc acelaşi Ovidiu, ne vorbeşte despre Cardines Mundi sau axul boreal din ţara geţilor ( Tristele, II,19, 40, 45).

Marţial, adresându-se soldatului Marcellinus care pleca în expediţie în Dacia îi spune: „tu mergi acum să iei pe umerii tăi, cerul Hiperborean si stelele Polului getic” si tot Marţial numeşte triumful lui Domiţian asupra geţilor ”Hiperboreus Triumphus” ( Epigrame, VIII,78).

Vergilius scria despre Orfeu care „singuratic, cutreiera gheţurile hiperboreene… şi câmpiile niciodată fără zăpada din jurul munţilor Ripaei (Carpaţi)” (Georgicele, Iv,5,5 17)

Având în vedere doar aceste mărturii ale autorilor antici vedem că localizarea geografică a Hiperboreei nu e la paralela de 69° latitudine nordică ci cea de 45°, latitudine nordică, la care se afla în antichitate Dacia şi la care se află actualmente România!

Hiperboreea lui Apollo era…Dacia

După legendele antice, Hiperboreea era localizată dincolo de punctul de unde suflă vântul de nord, Boreas. Să analizam un pic această afirmaţie mitică.

Zeii grecilor, nu trăiau prea departe de tara acestora.. Ei sălăşluiau in Dacia, tara din care plecaseră de fapt, aheii spre Elada ( actuala Grecie). Acolo, la nord de Istru, trăiseră titanii şi tot acolo, vestitele amazoanele aveau o ţară în care conduceau numai femeile. Tot de peste Istru sufla şi vântul de nord- Boreas, care trecea peste Marea Neagră, străbătea strâmtorile Bosfor şi Dardanele, ajungând în Grecia!

„La nord de Tracia”, scrie Herodot, „ce fel de oameni locuiesc, nimeni nu poate să ştie; atât însă se pare că dincolo de Istru există pământ nelocuit şi infinit” .

Toate aceasta ne arată că limita orizontului geografic al grecilor antici, se întindea doar până la Dunăre (Istru)

De altfel şi respectabilul istoric Arthur Weigall este de aceeaşi părere când referindu-se la expediţia lui Alexandru Macedon la Dunăre, spune: „Era aventură îndrăzneaţă, care ar fi putut prea bine pune capăt carierei sale (a lui Alexandru Macedon –n.n) încă de la început … (expediţia –n.n) fusese întreprinsă în mare parte pentru a putea afirma că el traversase marele fluviu care fusese ca o barieră pentru aventurile septentrionale ale lui Filip şi formase linia admisă între lumea cunoscută a grecilor şi nordul necunoscut. Alexandru însuşi, considera acest fapt ca fiind de mare importanţă, căci pe ţărmul marelui fluviu (Istru/ Danubius/Dunărea – n.n) el celebră un impresionant serviciu religios, oferind sacrificii lui Zeus, Herakles şi divinităţii Dunării”

Legendele cele sacre ale antichităţii clasice plasau patria lui Apollo în Hiperboreea(Aristotel chiar numindu-l Apollo-hiperboreu). Tot în Hiperboreea se născuse şi mama sa Latona/Leto/Letea, pe o insula vestită în toată antichitatea pentru cultul ei închinat lui Apollo. Această insulă se numea Leuke (Albă) actuala Insulă a Şerpilor din dreptul vărsării Dunării în Marea Neagră. Pe această insulă se afla cel mai mare şi mai vestit templu a lui Apollo din toată antichitatea despre care vorbeşte Hecateu Abderita

Tot de hiperboreeni se leagă si istoria înfiinţării templului apolinic de la Delos precum si a celui din Delphi

Că centrul cultului apolinic se afla în Hiperboreea dacică, ne-o dovedeşte şi faptul că cei mai cunoscuţi profeţi apolinici Olen şi Abaris erau hiperboreeni. Olen a fost conducătorul hiperboreenilor care au fundat templul lui Apollo din Delphi precum şi primul poet hieratic al Greciei, unde la dus apostolatul său pentru credinţa apolinică. El a compus mai multe imnuri sacre în onoarea lui Apollo, în care amintea şi despre hiperboreenii care mergeau în pelerinaj la Delos însoţind femeile pioase care erau închinate templului de acolo. Tot lui i se atribuie şi înfiinţarea hexametrului (ritm de vers)

Abaris, alt profet apolinic din părţile Hiperboreei, a stârnit o adevărată senzaţie în rândurile grecilor prin viaţa frugală şi prin dreptatea-i caracteristică. Numai că aceste două caracteristici sunt aplicabile şi anahoreţilor geto-daci, acelor ktistai şi capnobatai despre care vorbeşte Strabon care duceau o viaţă de meditaţie şi apropiere de Zeu. În ceea ce priveşte dreptatea, aceasta este trăsătura de bază prin care Herodot îi desparte pe daci de ceilalţi traci. El spune: ”dacii sunt cei mai viteji şi mai drepţi dintre traci”. Acest Abaris, călătorind prin ţinuturile Greciei în timpul apostolatului său pentru întărirea credinţei apolinice introdusă de Olen, arăta tuturor o săgeată de aur despre care zicea că e simbolul lui Apollo. Este foarte interesant de ştiut că dacii vedeau săgeata ca pe un simbol zamolxian, prin urmare Apollo şi Zamolxe par a fi unul şi acelaşi zeu. În sprijinul acestei ipoteze, pledează şi epitetul de „hiperboreu” atribuit atât lui Zamolxe – după cum aflăm din scrierile lui Clement din Alexandria, cât şi lui Apollo – după cum aflăm din scrierile lui Aristotel.

Hiperboreea – polul spiritual al lumii

Polul getic, este o denumire asociată cu Hiperboreea în toate textele antice care se referă la acest subiect. El defineşte de fapt ideea de Centru al Lumii, ca pol spiritual, asemănător Insulei Fericiţilor din mitologia greaca, adică locul unde pământul este în stare să comunice cu cerul, de fapt un spaţiu mitico geografic, cosmic si teluric în acelaşi timp.

Sub acest aspect era percepută Hiperboreea de către grecii din epoca antichităţii clasice. De fapt, mărturia lui Pindar ne lămureşte în acest sens: ”nimeni, nici pe pământ, nici pe mare, nu putea descoperi calea minunată care duce spre ţinuturile hiperboreilor” (Piticele, X.29). Această mărturie ne spune şi altceva însă, ea mărturiseşte despre orizontul limitat al cunoştinţelor geografice elene; ceea ce se afla în nodul Dunării era pentru ei încă la începutul perioadei clasice un mister şi ţinea de geografia mitică nu de geografia reală.

Conform aceluiaşi Pindar, hiperboreenii erau o seminţie sfântă, scutită de boli şi bătrâneţe, care nu cunoşteau războiul (insă, îl vor învăţa mai târziu devenind unii dintre cei mai aprigi luptători ai antichităţii).

Prin urmare, Pindar şi nu numai el, ne descoperă o Dacie/Hiperboreea, mistică în care oameni duceau un trai paradisiac de început de timp, de epocă de aur a omenirii

„Pe-un picior de plai

Pe-o gură de rai…”

. Mioriţa noastră nu ne induce în eroare! Această baladă a geniului popular, fie ea antică, fie medievală, valorifică o tradiţie foarte veche confom căreia Dacia/Hiperboreea era un ţinut paradisiac, plaiul teluric devenind în ordinea lucrurilor sacre, gură de rai.

Aş dori sa mai menţionez că Medicii lui Zamolxe erau renumiţi în toată lumea antică şi mai pricepuţi decât grecii în tratarea diferitelor afecţiuni cum ne spune Platon: „Văzând că Harmide e de aceeaşi părere cu mine prinsei inimă, îmi regăsii încrederea în mine, puţin câte puţin, mă înflăcărai şi îi zisei: tot aşa şi cu descântecul acesta, Harmide: l-am învăţat în oaste de la un doctor thrac, unul din ucenicii lui Zamolxe, despre care se spune că au puterea să te facă nemuritor. Acest trac spunea că doctorii greci au mare dreptate să facă observaţia de care pomenii. Dar, adăugă el, Zamolxe, regele nostru , care este zeu, spune că precum nu se cade să încercăm a vindeca ochii fără să ne ocupăm de cap, ori capul fără trup, tot astfel nu se cade a încerca să vindecăm trupul fără să vedem de suflet, şi că tocmai din pricina asta sunt multe boli la care nu se pricep doctorii greci, fiindcă nu cunosc întregul de care ar trebui să se îngrijească. Căci dacă acesta ar merge rău,, este peste putinţă ca partea să meargă bine” (Charmides)

La acesta adăugăm şi faptul că aproape toţi marii învăţaţi ai Greciei antice au fost iniţiaţi în Tracia cei mai cunoscuţi fiind Aristotel şi Pitagora!

Închei afirmându-mi credinţa că Dacia a fost într-o vreme, pierdută pentru noi în negurile istoriei, centrul spiritual şi cultural (civilizator) al lumii vechi. Dacă am privi cu luare aminte trecutul, şi astfel să învăţam din el, credinţa mea este că am putea redeveni ceea ce am fost cândva. Numai că asta se poate doar prin revenirea la valorile fundamentale ale neamului nostru, nu prin adoptarea docilă a „normelor” europene sau americane care ne fură ochii în fiecare zi !

Zamolxe

Bibliografie:

1. Nicolae Densuşianu, Dacia Preistorică, Ed Arhetip, Bucureşti, 202

2. Alexandru Doboş, Dacia contra Antichrist, ed. Obiectiv, Craiova, 2004

3. Eugen Delcea, Secretele Terrei.Istoria începe în Carpaţi, Ed Obiectiv, Craiova 2002

4. ***** Oriensis,Ed Aion, Oradea, 2006

5. Mioara Căluşiţa Alecu, Înţelepciune Străbună, Ed Miracol, 2002

Despre Sibilla

sibilla_poesis@yahoo.com
Acest articol a fost publicat în Oaspeţi și etichetat , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

40 de răspunsuri la DACIA HEPERBOREANĂ !

 1. Vania zice:

  Cu atâţia hiperborei am ajuns o ţară de… sudişti.

  Apreciază

 2. zamolxe zice:

  zâua bună Vania:)
  cu atatea dovezi io unu sper să ne aducem aminte cine suntem…. si banuiesc că ştii că şi aia din sudul ţării îs tot români:). Părerea mea este că nu există olteni moldoveni ardeleni ori maramureşeni… toţi îs români:)
  o zi bună mai departe:)

  Apreciază

 3. sfinx667 zice:

  Felicitari Zamolxe !!!
  Zami, in opinia mea, am mai spus si voi tot repeta asta cu mandrie :
  noi, suntem Leaganul Civilizatiei Europene, si, nadajduiesc, cu voia lui Dumnezeu sa fim din nou Leaganul Suprem alSpiritualitatii Divine , sa ne recastigam respectul binemeritat !
  Toate la timpul lor, si Scripturile ne spun de altfel, ca trebuie sa se mai desparta ape, sa se aleaga apa de ulei… pana si in BOR se ba infaptui, si se vor implini multe, atunci cand vom intelege si patrunde ca numai uniti, cu multa credinta si curatenie sufleteasca, cu respect fata de mostenirile lasate noua de strabuni, vom izbandi !
  Nu voi accepta niciodata sa primesc ” norme si directive ” de la purtatori de cuvant ai gruparilor oculte sau de interese de… aiurea si cu asta am spus tot !
  O zi minunata Zami draga 🙂
  Sibilla

  Apreciază

 4. quadratus zice:

  Ca intotdeauna, foarte bine documentat si foarte frumos expus. Zamolxe, iti doresc si de acuma inainte tot atata putere de munca si ambitie, cata ai dovedit pana acum. Cu acelasi respect dintotdeana, Solomonar.

  Apreciază

 5. zamolxe zice:

  Quadratus, multumesc:)
  Numa cat o vre Dumnezau, când n-o mai vre….m-oi duce în treaba me:)
  sara faina pretine Quadratus:)

  Apreciază

 6. zamolxe zice:

  Sibi, preuteaso:)
  câti gandesc ca tine? Prea putini. majoritatea tre sa intre în turmă iar turma e condusă de ei prin directive si ordonante
  Sara mandra si fereştete de ….turma:)

  Apreciază

 7. ionborgo zice:

  Niko,
  Acum nu am dispozitia „aferenta” pentru a comenta tema prezentata in postul tau „Dacia hiperboreana”.Pot doar sa spun ca in ceea ce priveste civilizatia locuitorilor la Nord de dunare,istoricii antici cunosc si spun mai putin decat am dori.Vina o poarta Vaticanul si lipsa hartiei la incepturile scrierii de catre preoti a textelor biblice.Acestia stergeu tot ce nu li se parea important de pe suportul de scris( in speta la greci si romani pielea de vitel si nu numai) pe care dupa stergere isi scriau operele.Ceea ce este sigur este faptul bine specificat ca prin „hiperborean” se intelege „locuitor din Nord”.Asta am avut de spus ,deocamdata:) tata Borgo.

  Apreciază

 8. sfinx667 zice:

  @Tati Borgo,
  postarea nu-mi apartine, autorul articolului este din nou prietenul nostru Zamolxe 🙂
  Ii impratasesc insa opiniile de altfel bine argumentate.
  Vaticanul nu spune nici un cuvant despre prea multe, Vaticanul cunoaste rezultatele descoperirilor din muntii Bucegi si…tace. Vaticanul poseda manuscrise ale unei Sibille, si…tace. Vaticanul stie foarte limpede ca Romania, respectiv Dacia, este Pamant Ales si…tace ! Mai grav este ca executa ordine precise, a devenit unealta si marioneta, este foarte grav !!!
  Noi descindem din semintie Sfanta, si asta nu convine desigur, dar nici nu vor putea schimba asta !!!
  Scribii, adunau zicerile sibilelor, asterneau atat de multe alte dovezi si marturii, erau arhivate la curtile imparatesti ale vremurilor, grecii, ca si de altfel multi antici, au tradus in greaca apoi tot, si si-au insusit paternitatea, dar asta nu schimba istoria, niciodata, desigur se minte, sunt adevaruri cu buna intentie denaturate, insa, se va alege apa de ulei, adevaruri de necontestat vor iesi, firisor cu firisor la Lumina, pentru ca ceea ce trebuie sa se implineasca se va implini intr-o zi !
  Multumiri tati Borgo, stiu ca veti reveni cu completari binevenite 🙂
  O seara minunata tati Borgo, ma hodinesc si eu doua ore, si, revin, mereu revin, mai ales la asa un subiect 🙂
  calde imbratisari tati Borgo 🙂
  Niko

  Apreciază

 9. zamolxe zice:

  sanatate tata Borgo:)
  astept comentariile dumneavoastră… io mi-s mai catar din fire, raman la părerea mea pana la proba contrarie:)
  o sara placută în continuare:)

  Apreciază

 10. zamolxe zice:

  sibi nici nu ştii cata dreptate ai:)
  o sara faina:)

  Apreciază

 11. ionborgo zice:

  Zamolxe,
  Am citit niste articole aici pe net despre Dacia Hiperboreana de care eu nu aveam cunostinta.Articolul tau,extrem de bine documentat si cu cele doua articole citite de mine si trimisei pe mail la sibi,mi-au aratat ca „discutia” despre extintia populatiei Daco-Gete,limb si cultura s-a constituie o problema istorica de neimaginat.Daca istoricii occidentali ar agrea acesta realitate inseamna ca toata „Istoria Veche” a Europei s-ar da peste cap.Deci si aici ca peste tot problema nu este de natura istorica ci una de natura geopolitica!Bine am sesizat???O seara buna,maine revin.Cu drag,tata Borgo.

  Apreciază

 12. Zambetel zice:

  Io vreau să ştiu a cui e capul ala din po(z)nă ?!?! 😦

  Apreciază

 13. zamolxe zice:

  Tata Borgo!
  ati sesizat perfect….da io continui să scriu mai departe despre istoria noastra asa cum e ea:)
  sa ne vedem cu bine:)

  Apreciază

 14. sfinx667 zice:

  Am revenit, va cer scuze tuturor pentru absenta 🙂
  @ Zambi, sis, este o reprezentare a lui Apollo, una din ele…
  O seara minunata iti doresc drago 🙂
  Sibilla
  @ Tati Borgo, pentru o mai buna intelegere, eu voi posta articolele trimise de catre dumneavostra ,mie, voi preciza evident sursa, si voi posta si cateva din comenturile pe marginea articolului lui Zami, va fi o completare bine venita si se va intelege mai bine, se vor limpezii mai multe aspecte 🙂
  Va multumesc din suflet tati, pentru… TOT 🙂
  Noapte senina tati Borgo 🙂
  Sibilla
  @Zamolxe,
  Zami draga, poate ca e timpul sa zic, ba da, eu stiu, tot timpul am stiut ! 🙂
  Sunt convinsa ca intelegi fara sa-mi ceri explicatii in plus, nu au nici un fel de importanta.
  Da, ceea ce trebuie sa se implineasca se va implini !
  Da, stiu despre ce vorbesc, da fac parte dintre cei pe care nici macar puterea nociva a gandurilor bine teleghidate ale altora, nu ii poate dobori, da am scut , da trebuie sa continuam sa scoatem aceste adevaruri la lumina spre stiinta a cat mai multor romani, daci liberi, multe sunt de zis, sa nu ne hazardam insa 🙂
  Toate la timpul lor Zami 🙂
  Iti multumesc din suflet Zami, crezi ca ne-am cunoscut intamplator? Tii minte ca eram ” Sibilla ” cand ne-am cunoscut si eu nu avem o explicatie a alegerii acestui nick, ca ma bantuiau multe necunoscute, tii minte? Intamplator postezi tu pe… Sfinx Zami? Ai decis insa asta singur, nu-i asa? etc etc etc Nimic nu e intamplator Zami, nimic 🙂
  recunostinta si pretuire ,
  Sibilla

  Apreciază

 15. zamolxe zice:

  sibi da ţin minte.. si îmi pare bine acuma ca atunci am stat de vorbă si ti-am limpezit unele lucruri. Nu-i întamplator ca postez pe Sfinx si nici întamplător ca ne-am cunoscut. De decis am decis singur doar o veni mai repede momentu ala cand „batrânul dac se va uita spre Sfinx” din Visul Sfinxului:)
  pana atunci numa bine:)

  Apreciază

 16. sfinx667 zice:

  Pentru cei care vor sa inteleaga ce zici tu aici, via :
  http://quadratus.wordpress.com
  Numai bine Zami 🙂
  Zamolxe sa fie cu noi toti 🙂
  Sibilla

  Apreciază

 17. zamolxe zice:

  multam sibi:)

  Apreciază

 18. sfinx667 zice:

  Eu, noi iti multumim, e lamurit la Solomonarul nostru pe blog cum e cu batranul si Sfinxul 🙂
  Pentru cine are ochi sa vada , musai trebuie citit, sunt articole foarte interesante si care limpezesc multe aparent necunoscute 🙂
  Noapte buna Zami, la treaba cu noi, venim in pauze 🙂
  Sibilla

  Apreciază

 19. DoDu zice:

  Si ce limba vorbeau hiperboreii, ca sunt interesat rau de tot

  Apreciază

 20. adina hutanu zice:

  Buna ziua!

  Am gasit acest post intamplator, dar m-am oprit sa-l citesc/comentez nu tocmai intamplator.

  E interesant ce-am citit, nu voi discuta nici „izvoarele” (nu mi-a placut niciodata cuvantul asta, inca de la scoala, fapt pentru care l-am trecut cu ghilimele, drept citat) folosite, nici aroma de nationalism pe care am dat-o deoparte in timpul lecturii, ca pe-un voal.

  In schimb as vrea sa merg mai departe cu urmatoarea concluzie: toate popoarele descind din Divinitate, daca nu gresesc si cred ca putem demonstra inrudirea directa cu Dumnezeu (sau cum il numesc alte natii) a fiecarui popor de pe glob.. cel putin Biblia noastra asa ne invata, ca oamenii sunt unul si unul descendenti ai Creatiei Sale bipede.

  Ca la noi o fi centrul mondial al spiritualitatii, asta nu stiu. Nimeni nu stie si nu cred ca ajung nici 1000 de texte si „dovezi istorice” pentru a argumenta asa ceva. De ce? Din LIPSA dovezilor scrise in ceea ce priveste restul popoarelor pamantului, care la vremea respectiva nu fusesera inca „descoperite”.

  Se stie ca popoarele care traiesc intr-un climat mai rece au nivelul de melatonina scazut (din lipsa expunerii directe la soare.. adica un fel de echivalent al fotosintezei, specific celulei animale, sau poate doar mamiferelor, asta nu stiu), fapt care ii face mai inchisi, meditativi, melancolici, retrasi, filosofi, cu inclinatii spre tristete si depresie, alcoolism si autodistrugere. In orele lungi de intuneric au timp sa se ocupe de spirit in singuratate.

  Asa cum, prin antiteza, popoarele „mediteraneene” sau cele din zonele calde, sunt exuberante, vesele, „solare”, spiritualitatea lor si venerarea zeilor fiind manifestata prin muzica, ritm, dans si nu prin meditatie solitara.

  Totusi nu cred ca poate afirma cineva ca ei nu ar fi „destul” de spirituali, doar pentru faptul ca nu s-a scris despre ei.

  Unul dintre motivele pentru care despre hiperboreeni s-a scris iar despre amerindieni nu, ar fi tocmai faptul ca nimeni in antichitate nu-si inchipuia ca popoarele din Americi ar exista si nici ca insele Americile ar exista. Pe-atunci realitatea si „globul” se reducea la o Europa mare, relativ usor de strabatut pe apa sau uscat.

  Cum s-ar spune.. „si mare le fu mirarea” cand aflara pamanturi noi mai departe de Mongolia…

  Magnetismele sau „fenomenele ciudate” din Bucegi sunt binecunoscute si nu sunt singulare pe planeta.

  Civilizatia care-a locuit la Nazca (precum multe alte popoare antice) are si ea ceva spiritualitate „la bord”, ceva „special” din care sa putem trage concluzia ca era deasemeni in gratiile divinitatii (a se vedea lucruri inexplicabile noua inca si astazi, de ei sau de cine-stie-cine facute).

  Nu cred ca are mult rost sa incercam sa demonstram ca suntem „popor ales”. Ma uit la „spiritualitatea” si la „civilizatia” romanilor de astazi.

  Deduc ca romanizarea de dupa 107 ne-a daunat grav.

  Apreciază

 21. adina hutanu zice:

  P.S. Daca imi permiteti, culeg acest text si-l dau mai departe cititorilor de pe blogul meu, deoarece il consider interesant, intrigant.
  Multumesc anticipat pentru incuviintare!
  Adina

  Apreciază

 22. Pingback: text de dat mai departe « adina hutanu

 23. zamolxe zice:

  Domana Adina

  Apreciază

 24. zamolxe zice:

  Scuzaţi.. Doamnă sau domnişoară Adina Hutanu!
  se vede că dumneavoastră nu acordaţi prea mare atenţie acelor „Izvoare”, probabil că nici nouă ca naţie sau popor, treaba dumneavoastră…
  Dar NU UITAŢI Dumnezeu a lăsat pe oameni să stăpânească anumite pământuri! Noi avem de stăpânit în România ,suntem stăpânii ei, pentru că aşa a lăsat Dumnezau.. aşa-i datu (în limba română)
  Mi-s român pentru că aşa a vrut Dumnezău nu pentru că aşa a vrut mama şi tata… Deci, nu-s împotriva Noului Testament… cu Vechiul am mici reţineri.. IO unul cred în Dumnezăul care a pus oamenii la locul lor, pe fiecare în parte
  Referitor la amerindieni, s-a scris despre ei numai se vede ca dumneavoastră, nu ştiti că civilizatorii amerindienilor erau albi şi că Alexandru Macedon (trac, scoborâtor din hiperborei) a ajuns în India
  Doamnă poporul ăsta trebe musai trezit.. să ştie cine a fost, cine este şi cine ar putea fi … da nu cu capul plecat
  Pe mine aşa m-a învatat mama şi tatăl meu şi străbunii mei, să nu plec capu în faţa nimănui.. de aia scriu
  Dumneavoastra poate vă simţiţi bine oriunde.. io unu mă simt bine la mine ACASĂ, în Romania şi vreau ca ţara asta să-şi cunoască trecutul pentru a-şi putea stăpâni viitorul
  Văd că vă e şi ruşine cu norodul românesc… dar măcar ştiţi ce înseamnă norodul romănesc?.. Vă spun eu… patrie, ţară, glie….Poate vi-s străine denumirile astea…. căci patrie înseamnă norod nu tagma celor care gândesc „universal” şi „european”
  PS: nu v-a plăcut la şcoală nici cuvântul fotosinteză de nu ştiţi că-i valabil numai la plante.. animalele şi omu nu fac fotosinteză:)Omul nu devine negru sau alb după plac şi nici temperamentul său nu-i impus de factori climatici, dacă susţineţi asta înseamnă că nu credeţi în creaţionism:)
  asa stiu io.. stimată doamnă sau domnişoară!:)

  Apreciază

 25. zamolxe zice:

  Doamnă adina hutanu:)
  da puteţi sa preluati articolu va spune ala care l-a scris:)
  o noapte placută în continuare:)

  Apreciază

 26. Zambetel zice:

  Bine punctat zamolxe !
  Ironică Adina Huţanu, poate ar fi interesant să afli că mai sunt şi alţii de aceeaşi părere cu zamolxe (ăsta al nostru- contemporanu, nu cel din vechime)… e suficient să mai citeşti pe cele bloguri…(vezi că şi Sibilla gazda noastră, a dat mai sus niste link-uri pentru DoDu )… că apropo.. aşa se face, nu se ia articolul să-l duci pe blogul tău.. dai frumos adresa, să poată merge cine vrea să-l citeasca ….
  Hmmm.. oi fi io de „modă veche”… deh, bătrâneţea bat-o vina…. :-j
  Iar în ce priveşte informaţiile despre alte popoare, vezi matale, că despre străbunii noştrii geto-daci, scoborâtori din pelasgi.. au scris taman istoricii şi geografii „altor popoare” în primul rând.. că se cunoşteau bată-le vina ! 🙂
  Au oare numai ameriindienii merită a fi luaţi în seamă ? 🙂

  Apreciază

 27. adina hutanu zice:

  Raspund aici pentru ca aici am gasit textul. Il voi scoate de pe blogul meu, vad ca v-a deranjat, imi cer scuze si imi pare sincer rau.
  N-am cu isvuarele nimic, admir existenta lor precum si faptul ca le-ati gasit.
  Ce merit eu sau nu merit imi va spune Mai-Marele in Ziua cu Pricina (cu J mare de Apoi (asta a fost apropo de ceea ce mi-a scris domnul Zamolxe pe blog)
  Ceea ce voiam sa spun e doar ca (repet): cred ca toate natiile au origine divina. Atat.
  Despre osemintele pe care pasim, as avea si eu de spus multe lucruri. Politica hiperboreeana (sau hiperboreica?) e filo-americana in zilele noastre, ceea ce probabil ar face ca toti stramosii sa se invarta la infinit pe sub pietrele pe care calcam cu totii in ignoranta noastra.
  Nu duc lipsa de respect pentru lucrurile si non-lucrurile strabunilor, mai ales cand vine vorba despre cele sacre.
  SIMPLUL fapt este doar acela ca mi se pare inutil sa ne mandrim ACUM cu meritele celor din pamant. Mai bine ne-am uita ce-am facut cu toata Spiritualitatea de la ei legendar mostenita. Unde-i azi?
  Bine spus, in LEGENDE.
  Legende au toate popoarele, eschimosii, beduinii, toate rasele si culorile din asii, americi, insule, oceanii, australii si toate petecele si limbile de pamant de pe planeta.
  Toti au legende ancestrale. De ce noi am fi mai prejos?
  Dar de ce am fi mai presus?
  Mi-e rusine cu romanii de azi, nu cu tara mea. Domnul Zamolxe nu a priceput. Daca dumneavoastra iesiti in casa si in drumul pe care-l aveti de facut de-a lungul unei zile obisnuite prin tara noastra frumoasa (aici fara urma de ironie), – spuneam: daca dumneavoastra va simtiti onorat de faptul ca sunteti roman pe care politicienii nostri il reprezinta, pe care tinerii nostri il vor duce prin viu grai mai departe, daca sunteti mandru de oamenii pe care ii intalniti pe strada, daca inima va creste de fericire cand va uitati la tv si vedeti CINE locuieste ASTAZI patria strabuna, atunci eu nu mai am nimic de comentat.
  Cert este faptul ca nu ati inteles la ce ma refeream eu si in legatura cu ce eram ironica:
  repet – in legatura cu EXPONENTII din prezent ai poporului nostru ales, in legatura cu noi cei de astazi, noi cei dobitoci si ignoranti, care nu meritam sa fi avut asemenea stramosi. Presimt cum li s-ar urca tuturor la cap si cum s-ar umfla Basescu in pene daca ar sti cata spiritualitate aveau stramosii sai.. ah, ne-am simti cu totii minunat sa imbracam astazi itarii tracilor si sa ne mandrim cu ceea ce de fapt am pierdut demult.
  Nu pot decat sa ma intristez, din 2 motive: unul e ca nu am incredere in poporul nostru de azi. Nu cred ca Dumnezeu ne-a „plantat” aici, intr-adevar, ne-a oferit un mare dar: acela de a apartine unei tari, unui popor, unei culturi. Dar asta nu inseamna ca oamenii nu pot calatori lungi perioade de timp, pentru a cunoaste si celelalte tari, sa incerce sa le TRAIASCA pentru a le intelege, exact asa cum POATE au facut acele popoare indepartate care i-au cunoscut pe stramosii nostri.
  Nu vad nimic rau in a fi emigrant, nu inseamna ca iti pierzi identitatea, nu iti pierzi limba mama, nici pofta de mamaliga si nici dorul de casa bunicii. Cred ca orice calatorie e o imbogatire pentru om.
  Al doilea motiv pentru care sunt trista e ca nu ati inteles ca eu NU loveam in documentele gasite de dumneavoastra si cu atat mai putin in lucrurile minunate pe care le-ati scris despre niste oameni speciali. In continuare dezaprobarea mea ramane legata de faptul ca toate popoarele din antichitate au avut o spiritualitate inalta. Mi se pare urat faptul ca noi cei de azi nu avem NIMIC in comun cu cei de odinioara, in afara de locul geografic pe care l-am mostenit de la ei, cu ajutorul lui Dumnezeu.

  Apreciază

 28. Zambetel zice:

  Adina Huţanu, fată.. revin să-mi cer scuze .. acum aflai că ai doar 19 ani.. deci e explicabil de ce nu ştii multe… dar, ca de la o „mai bătrână”, permite-mi un sfat .. inainte de a ridica piatra, mai ascultă şi părerile altora , mai ştii, poate descoperi noutăţi… că din cele învăţate la şcoală….multe sunt dictate de programe tâmpite alcătuite la „comandă de sus”…mai ales când e vorba de chestii aşa sensibile, cum e istoria din care derivă politica s.a.m.d….,)
  Dar faza cu „împrumutat” articolul, tot de prost gust rămane, deşi cred că lui zamolxe ii convine.. ii faci reclama la articol.. şi nici măcar nu a trebuit să dea „şpagă” pentru asta 😀

  Apreciază

 29. adina hutanu zice:

  post scriptum: dorul de CASA, la fel ca si sentimentul inalt de a te „simti acasa” nu dispar niciodata, nicaieri, in nicio imprejurare, decat in conditiile in care cel plecat din propria patrie e indiferent/inconstient de bagajul spiritual al tarii din care pleaca. nici daca am plecat de 5 ani si jumatate din tara, nu mi-a trecut niciodata prin minte sa ma „lepad” de cetatenia cu care m-am nascut si nici nu mi s-a domolit vreodata dorul de casa, de familie, de locurile in care m-am nascut si am crescut. iar experienta de a fi stat alaturi de sculpturile lui Michelangelos sau de a fi urcat in cupola lui Brunelleschi, acestea sunt experiente care NU au nicio legatura cu originile mele, nu ar avea cum sa anuleze vreun amanunt din ceea ce sunt eu si ce port in mine. Aceste experiente nu pot decat sa imbogateasca sufletul si sa largeasca orizonturile mintii.
  Cu respect, imi cer scuze pentru ironiile care v-au deranjat.
  Adina Hutanu (domnisoara inca, 24 de ani, Genova – Italia, si Iasi – Romania)

  Apreciază

 30. adina hutanu zice:

  ps2: recitind, vad ca am greseli de „typing”: cand iesiti DIN (si nu IN) casa, Michelangelo fara „s” final, propozitii incepute cu minuscule etc.

  Apreciază

 31. zamolxe zice:

  adina hutanu:)
  asa-s io mai catar.. ma încapatanez sa trezesc oamenii care dorm si sunt tinuti în prostie….în rest nu am vrut sa va jignesc:) da cand vine vb de neamu meu fie el si actual care-i tinut din scurt din afara prin deterioaraea ideii natinale si a valorilor morale, ma cam aprind:) în rest nu am nimic cu dvs:)

  Apreciază

 32. adina hutanu zice:

  Domnului/doamnei Zambetel:
  24 de ani am numarat pana astazi, ceea ce nu scuza lacunele mele cu privire la istorie, la fel cum nici scolile cu profil real (mate-info intensiv info) nu scuza faptul ca nu m-am informat inainte sa comentez. Trebuia sa ma prezint si sa mentionez din start ca nu vin sa combat teorii istoricesti cu ale mele ironii, ci vin sa culeg un text si sa il impartasesc cu cei care ar mai putea fi interesati, deoarece eu l-am gasit interesant. Nicidecum nu l-am publicat pe post de „exemplu negativ” sau cu ideea de a-mi bate joc.
  Faptul ca l-am redat pe blogul meu NU e de prost gust (din puntul meu de vedere cel putin, desi gusturile cica nu s-ar discuta). Imi place sa citesc ce scriu oamenii pe care ii consider inteligenti si imi place sa cred ca ii ajut sa dea mai departe din cunostintele lor cate o firimitura si celorlalti, care poate nu i-ar citi, pentru ca nu ii au in blogroll.
  Mi se pare ca NU fac reclama gratis, ci ca fac un gest fain. La fel cum am facut cand am publicat o Filomela de-a doamnei Savitsky, texte de-ale domnului Haulica, si-asa mai departe, continuand cu citate din autori care nu se mai afla printre noi.
  Multumesc dar nu primesc lumina negativa in care m-ati pus, chiar si in scuzele de mai sus.
  August frumos tuturor.

  Apreciază

 33. Zambetel zice:

  Ai şi tu Adina, dreptate … faptul că ai postat articolul pe blogul tău, e până la urmă chiar măgulitor.. poate , poate l-or vedea mai mulţi … mai ştii, poate s-or şi trezi unii ! 🙂
  Nah, îmi pare rău acum că m-am zbârlit la tine, da ce să-i faci .. sunt scorpion şi m-ai călcat pe coadă (parafrazând un vechi proverb, coada amicilor noştri, e coada noastra „)…
  Sper totuşi să ne mai citim … şi ştii de ce ? pentru că-mi place că ai curajul să spui ce gandeşti ! 🙂

  Apreciază

 34. adrift zice:

  nah moshule:)) nu te’ai lasat pana nu ai incins spiritele:))…brava…frumos scris…bine documentat:)…mai astept(am)(cred)…eu cel putin sigur mai astept:D:P

  Apreciază

 35. sfinx667 zice:

  Ma bucur ca ati lamurit toate aspectele si va simtiti bine pe Sfinx 🙂
  Adina Hutanu, Zambi, adrift, sunteti bineveniti si ma bucura vizitele si interesul vostru 🙂
  Cu Zamolxe colaborez eficient, Doamne Ajuta !
  O noapte senina si linistita va doresc tuturor 🙂
  Zamolxe sa fie cu noi toti !!!
  🙂
  calde imbratisari sibiline tuturor 🙂
  Sibilla

  Apreciază

 36. adrift zice:

  bine te’am regasit preoteaso:)
  imbratisari cu drag>:d<

  Apreciază

 37. sfinx667 zice:

  Calde imbratisari adrift 🙂
  >D<
  Noapte lina, prieten drag 🙂
  Sibilla

  Apreciază

 38. quadratus zice:

  Acum, ca s-au potolit spiritele, hop si io: Adina, incep cu tine. Curios e ca toate lumea (inclusiv io, desi am tacut pana acum) a inteles ALTCEVA din ceea ce ai spus tu- plus comentariul pe care l-ai postat inaintea articolului lui zamolxe pe blogu-ti. Ironic – si nu la adresa poporului cu care ti-e atata rusine ci la adresa articolului. Si-a autorului. Ca vii acum si-o dai la-ntors, asta e altceva. pe mine nu m-ai convins de sinceritatea-ti. Si nici nu e nevoie. Ca spui ce gandesti e OK, dar n-o scalda dupa aia. Ca nu da bine. O zi faina. Solomonar

  Apreciază

 39. quadratus zice:

  Zamolxe, stii vorba lu` Oscar Wilde? (ca tot are mare trecere la prietena Sibilla:) ) „Cand toti sunt de acord cu mine, sunt sigur ca undeva gresesc.” O zi mandra, zamule! Ne mai cetim, foarte curand, sper! Acelasi Solomonar (ca altu` nu mai este).

  Apreciază

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.