ASIA – ” CASA CU DACI ” SAU DESPRE CONTINUITATEA PELASGO-DACA IN TERITORIUL CONTINENTULUI ASIATIC !

Asia – „casa cu daci” sau despre continuitatea pelasgo-dacă în teritoriul continentului asiatic !

La prima vedere, titlul articolului pare paradoxal. Multă lume se va întreba, cum m-am întrebat şi eu la început, ce să caute dacii în Asia? O poezie a lui Mihai Eminescu mi-a atras atenţia în mod special asupra acestui paradox al existenţei dacilor în Asia. Poezia marelui nostru poet naţional se numeşte „De la Nistru pân’ la Tisa” şi zugrăveşte următoarea stare de lucruri:

De la China pân’ la Rin
De geto-daci pământu-i plin,
De la Vistula-n Grekia,
Este scumpa mea Dakia.

Mulţi au fost, puţini mai sunt,
Căci destinul lor e crunt.
Au venit năvălitori-
Ca şi hoardele de ciori.

Peste daci s-au aşezat,
Pâinea toată le-a mâncat.
Aurul lor l-au luat,
Iar naţia le-a furat.

Urmaşii geţilor de azi,
Noi românii, nişte brazi,
Ne împuţinăm mereu ,
Căci n-aveam un Deceneu”

Ca poet, Eminescu poate fi acuzat de naţionalism exacerbat, dar când şi istoricii, şi mai ales istoricii străini, afirmă acelaşi lucru, atunci trebuie să te apuci de treabă şi să cauţi dovezi pentru a sprijini „naţionalismul” lui Mihai Eminescu!
Prin urmare, m-am apucat de treabă şi dovezile… au început să curgă găsindu-i pe daci ca locuitori şi element civilizator al Asiei din neolitic şi până… în secolul XV d.Ch!

Pelasgii în Orientul Apropiat şi în Orientul Mijlociu

Din Dacia, locul unde a luat naştere şi s-a dezvoltat cultura şi civilizaţia pelasgă, dacii străvechi (pelasgii) s-au revărsat nu numai peste întreaga Europă străveche ci şi peste continentul asiatic. Prima lor escala în Asia a fost Orientul Apropiat şi cel Mijlociu.
În ceea ce priveşte Asia Mică, Strabon ne spune, citându-l pe Menecrat Elaita, că toată regiunea maritimă, ce se numea pe atunci Ionia, a fost locuită de pelasgi (Geographia, XIII.3.3) fapt confirmat şi de Herodot care-i numeşte pe pelasgii care locuiau aici, Ionieni (Istorii,VII.94). Ionienii, au înfiinţat aşezări renumite precum oraşul Efes, unde au ridicat una dintre minunile lumii antice, Templul Artemidei. De remarcat că Artemis este figurată, nu aşa cum au perceput-o grecii, ca patronă a vânătorii şi pădurilor, ci ca zeiţă mamă, având pieptul plin de sâni. Alt oraş întemeiat de pelasgii ionieni, Milet, i-a dat lumii antice şi moderne pe Thales considerat unul dintre cei şapte înţelepţi ai antichităţii şi pe Hecateu, istoric al lumii antice. Tot Milet-ul a fost multă vreme o forţă maritimă rivalizând cu Cartagina şi Fenicia.
O altă grupă însemnată de pelasgi, stabiliţi în Asia Mică la nord de Ionieni, au fost Eolii ( Istorii,VII.95) despre care aflăm de la Strabon că se extindeau până în Lidya inclusiv pe şesul Troiei (Geographia,XII.1.3). Cea mai renumită aşezare a lor, a fost Troia despre care legendele spun că avea zidurile construite de Apollo şi Poseidon.
De naţionalitate pelasgă erau şi Lelegii care locuiau în Pisidia făcând parte din acelaşi neam cu Lelegii din părţile Troiei şi Cariei (Geographia XIII.1.59) şi pe care Iliada îi aminteşte alături de caoconi şi pelasgii divini.
Despre alte seminţii pelasge răspândite în Asia Mică, aflăm de la Strabon: Mysienii, (Geographia.VIII.3.2), Bithynii (VII.75) Phrygienii (Istorii, VII.73) Caoconii (Geographia,VIII.3.17). De aceeaşi origine erau şi Lydienii (Istorii, I.171). După textele antice capadocienii, locuitorii Capadociei, regiune situată în Anatolia de azi, făceau parte din acelaşi neam cu Frigienii. Mai mult, unul dintre oraşele Capadociei situat în partea de către Armenia, se numea Dacusa Euphratis iar un altul pomenit de Strabon (XII. 1.4) purta numele de Romnena (de la Râm, despre care Miron Costin spunea, ca de la el ne tragem toţi. Istoricii spun că acest Râm este o transliteraţie a cuvântului Roma.. Fie vorba între noi, greu de crezut că marele cărturar Miron Costin nu ştia pronunţa şi scrie corect Roma!)
Autorii antici spun că armenii erau descendenţi ai phrigienilor (Herodot,VII.73) care se trăgeau din marea tulpină pelasgă, dar, Strabon (XI.4. 8 ) le atribuie o origine thesaliotă ei venind din Thesallia sub conducerea lui Arminius, participant la expediţia argonauţilor, care mai apoi i-a colonizat în văile superioare ale Tigrului şi Eufratului. Oricum ar fi originea lor este tot pelasgă întrucât Thesallia era locuită în vechime de pelasgi.
În Mesopotamia prezenţa pelasgă se face simţită printr-o serie de toponime precum: Deba (foarte asemănătoare fonetic cu Deva si Beba din România actuală), Ombrea, Dorbeta (v. Drobeta Turnu Severin din România) şi Nisibis. Mai mult, civilizaţia mesopotamiană, a avut ca prim centru al dezvoltării sale Sumerul ale cărui fundamente culturale sunt situate în zona Dunării de Jos, în Dacia pelasgă. Ne dovedeşte acest fapt scrierea „sumeriană” descoperită pe tăbliţele de la Tărtăria de Mureş mai veche cu cel puţin 1000 de ani decât civilizaţia sumeriană, precum şi tipul somatic al conducătorilor sumerieni care se adresau maselor cu expresia Sag-gig (capete negre) ceea ce înseamnă ca ei nu erau bruneţi ci şateni asa cum ne arată I.I.Russu. Pentru originea pelasgă a civilizaţiei sumeriene pledează şi statuetele descoperite la Tell-Asmar, în templul lui Abu, care prezintă caracterele rasiale ale subtipului uman carpatic precum si elemente de vestimentaţie asemănătoare pană la identitate cu portul tracilor macedoneni şi cu cămăşilor lungi bărbăteşti încinse la brâu, purtate de daci. Miturile sumerienilor ne învaţă că sumerienii erau originari dintr-o zonă muntoasă de la soare răsare adică din răsărit. Mai uimitor este faptul că unul dintre eposurile literaturii sumeriene face referire expresă la Dacia. Mitul se numeşte „Zborul lui Ethan spre cer” si oferă detalii despre Dacia! În repetate rânduri se aminteşte de „marea de lângă cetatea munţilor” Ciudat… nici una dintre regiunile învecinate Sumerului nu posedă asa ceva. Prima regiune care corespunde acestei descrieri din apropierea Sumerului este….Transilvania! Depresiunea Transilvaniei, Ardealul, apare ca o cetate naturala înconjurată de munţi iar în imedita ei apropiere se afla Marea Neagră!
La toate acestea se adaugă un fapt deloc de neglijat: limba sumerienilor are foarte multe cuvinte comune cu limba română. Paul Lazăr Tonciulescu si Eugen Delcea cercetând literatura de specialitate au descoperit nu mai puţin de 83 de cuvinte sumeriene identice ca înţeles cu cele din daco-română.
Primii locuitori ai Palestinei sunt descrişi în Vechiul Testament drept războinici şi având o statură impunătoare (Iosua 12:4) asemenea giganţilor situaţi de Nicolae Densuşianu în nordul Dunării de Jos. Existenţa pelasgilor în Palestina este documentată şi prin existenţa unor toponime ca: Scytopolis, despre care Pliniu ne spune că era o colonie de sciţi, Rama, Arimateea, etc. Populaţia cea mai războinică a Palestinei preebraice se numea Amorei derivat din etnonimul Aromei / Aramei , nume purtat de toate seminţiile locuitoare cândva în teritoriile Siriei, Asiriei, Sumerului, Babilonului şi Arabiei. Aceasta înseamnă ca acest nume reprezenta o altă denumire etnică a pelasgilor.
Şi în Peninsula Arabia avem toponime care amintesc de pelasgi: Istriana (v. Istru) Satula (v. Sătulă), Lugana (v. Lugaş, Lugoj, Lungana), Carna (v. Cerna, Cârna), Domana, Amara, Draga, Nassaudum (v. Năsăud).Arabii erau cunoscuţi în antichitate ca făcând parte din neamul Arameilor. Numele etnic al arabilor se presupune că se trage din numele părintelui lor eponim Arabus un fiu al lui Hermes sau Armis al Daciei (Strabon,I.2.34)
Pelasgii au constituit de asemenea, elementul dominant şi civilizator al Indiei.
Una dintre cele mai vechi poeme indiene se numeşte Ramayana şi glorifică faptele prinţului Rama în care se spune că s-a întrupat Vishnu, spiritul cel bun al universului, pe care-l numeşte la un moment dat „prinţ scit”. Cele mai vechi scrieri religioase indiene poartă titlul Veda. Ele sunt în număr de 4 si cuprind Revelaţia hindusă. Ceea ce este interesant însă este faptul că Revelaţia este „descoperirea” sau „vederea interioară” iar titlul acestor scrieri poate fi apropiat foarte lesne de cuvântul românesc „a vedea”
Foarte interesantă este afirmaţia lui Strabon cum că pe teritoriul Indiei existau trei neamuri mai însemnate şi anume: Brachmanes, Garmanes şi Pramnae (Geographia XV.1.59), dintre care ce-i mai cucernici erau brahmanii. Ei duceau o viaţă frugală, mâncând numai fructe şi bând doar apă, erau devotaţi filosofiei, adorând cu deosebire Soarele, îşi duceau viaţă sub cerul liber şi considerau moartea drept o naştere pentru o viaţă mai fericită. (întocmai ca şi kapnobataii daci sau ca şi ktistaii o altă ramură de preoţi asceţi, daci). Aceşti Brahmani au avut tot timpul supremaţia socială şi religioasă a Indiei. Ei însă nu formau doar o casta sau sectă religioasă ci un neam numeros divizat în mai multe seminţii. Etimologic vorbind numele de Brahmani, Garmani şi Pramni, nu sunt decât derivate ale numelor etnice armani, rahmani/rohmani şi Rami/Ramni, nume sub care erau cunoscuţi pelasgii la unii autori antici ca urmaşi ai lui Ra/Ram, zeul cerului şi al Soarelui.
Mai mult, studiind poemele clasice ca şi scrierile religioase indiene, Nicolae Densuşianu ne pune în evidenţă peste 40 de cuvinte cu corespondent român si latin.

Continuitatea dacică în continentul asiatic

.Felix Colson, istoric francez, ne atrage atenţia afirmând categoric: „toţi dacii sunt pelasgi” (şi adăugam noi oriunde s-ar afla ei). Continuitatea neamului pelasg sub forma etnonimului dac în Asia, este atestată de numeroase izvoare antice si cercetări moderne. După cum am văzut , pelasgii erau elementul dominant şi civilizator în epocile vechi în întregul continent asiatic. Interesant este însă ca urmaşii lor, dacii, sunt prezenţi în aceleaşi teritorii pe care le-au stăpânit pelasgii, însă par a se extinde mult mai departe ajungând chiar până în China. Şi se pare că aceştia au jucat şi în antichitatea clasică, asemenea pelasgilor în epoca străveche, roluri deloc de neglijat.
De pildă, Ana-Maria Coman, care a scris un articol pe marginea unei lucrări a lui J. Saint –Martin, ne atrage atenţia spunând: „ originea parţilor este legată mai ales de tribul Dahae sau Dahi. Cu ajutorul lui şi-a dobândit Thiridate independenţa; (acesta) era printre cele mai puternice neamuri scitice, numeroasele lui ramificaţii fiind răspândite în Europa şi Asia”. Mai mult cărţile lui Zoroastru vorbesc despre acest neam straşnic de tot, care a dat printre altele şi numele Mării Caspice. Herodot de asemenea afirmă că încă înainte de Cyrus multe triburi Dahae pătrunseseră în interiorul Persiei
În condiţiile în care neamul dacilor se răspândise, încă din străvechime până în Persia nu mai trebuie să ne mire faptul că Decebal, în faţa ameninţarii romane, a cerut ajutorul lui Pacorus regele Partilor. În timp ce Traian era ocupat cu războaiele cu dacii, prinţii din a doua ramură Arsacidă au atacat posesiunile romane din orient .
Extraordinara extensiune a dacilor ca neam este dată şi de afirmaţia Anei Maria Coman că Bactria, provincie învecinată Chinei, era locuită de numeroase triburi Dahae. Mai mult în lucrările istoricilor chinez, Bactria purta numele de Tahia, mai exact de Dacia. Această denumire este aceeaşi cu cea care serveşte la denumirea ţării pe care Dahii, o posedau în Europa
La autorii chinezi apare alături de Bactria şi Dahia arsacizilor extinsă în Persia şi Armenia. Sub această dinastie, a arsacizilor, care făcea parte din marea familie a Cuşanilor, al căror nume era acela de daci s-a constituit un imperiu puternic şi înfloritor, cuprinzând teritoriile Asiei Centrale şi de Sud, tocmi în perioada de ascensiune a Imperiului roman. Acest imperiu cuprindea Persia, Armenia, Bactriana (Dacia), Massageţia (Geţia mare), ţinuturile din jurul Caucazului şi din nordul Mării Negre.
Xenofon ne vorbeşte despre dacii din regiunea transcaspiană. Tot pe coasta orientală a Mării Caspice, Pliniu cel Tânăr semnalează populaţia numită Dahae
Pârvan îi semnalează pe daci, sub numele de Dahae, în Turkestan, iar în sud estul Mării Caspice exista în antichitate un teritoriu numit Dahos. Apoi, anticul Parthyene, azi situat în partea asiatică a Rusiei, poartă şi numele Dakistan. Pe malul sudic al Mării Caspice, la nord de Azerbadjan, se află Daghestanul (Dag fiind tot o derivaţie a termenului etnic dac).
Massageţii sunt menţionaţi în documente încă din secolul VII î.Ch ca locuind între Marea Caspică si Amu-Daria. În istoria Asiei ei sunt cei care ,sub conducerea reginei Tomiris, , sunt cunoscuţi ca învigători ai puternicului rege persan Cyrus.
Numai că dovezi recente arată ca aceştia se întindeau pană în China. După opinia specialiştilor; străini de astă dată, dacii sunt cunoscuţi în China sub numele de Yu Ci, ortografiat Yue Tchi, Yue ti, Yut sau Ye-Ta. Pentru vechimea elementului etnic dac în China, pledează şi numele împăratului care a fondat dinastia Xia pe numele sau Dayu (Yu cel Mare). Principalele ramuri ale geţilor sunt cunoscute în analele chineze sub numele Marii Yue-tchi. Micii Yue-tchi şi Yue-tchi al Huandong-ului. Sub aceleaşi nume, dacii apar amestecaţi şi printre tibetanii occidentali.
Marii Yue-tchi au fabricat sticla colorată sub Daowu Di din dinastia Goei.
După Strabon familia Yue-.tchi cuprinde neamurile asii-lor, pasiani-lor, tochari-lor şi sakarauţi-lor.
Această mare famile de daci (Yue tchi) şi-a avut aşezările între Munţii nan Shan, afluenţii Burunghirului şi partea superioară a Huang-he-ului. Prin urmare posedau o parte din China si Tangut.
Dat fiind conservatorismul dac, este de presupus că odată cu mişcarea neamurilor dace spre China, s-a mişcat şi credinţa lor, zamolxianism-ul, întrucât se ştie că dacii credeau că nu există alt zeu în afară de al lor. Unde poate fi surprinsă înfluenţa zamolxianism-ului în China? Există o religie care nu prea are nimic de-a face cu speculaţiile religioase chinezeşti, anume daoism-ul. Însuşi cuvântul Dao, derivă din etnonimul dac, ştiut fiind că frigienii îi numeau pe daci daous, având semnificaţia cale. Concluzia este că daoism-ul este calea dacilor de a ajunge la Zeu. De ce? Pentru că toate religiile chineze poartă numele fondatorului lor (v. Confucianism-ul). Dar daoism-ul nu are aproape nimic în comun cu filozofia lui Lao-Tzi şi nici nu-i poartă numele. Cu atat mai mult cu cât daoism-ul nu a avut o influenţă foarte mare în China , ci numai pe alocuri pe unde erau răspândiţi dacii. Originea dacică a daoism-ului poate fi probată şi prin existenţa masivă a toponimelor şi antroponimelor dacice în regiuni apropiate de China,la stabilirea lor în această ţară dacii nerenunţand la religia lor originară, care împletindu-se cu vechile credinte chinezesti au dat naştere daoismului
Geţii au existat ca popor de sine stătător si în India fiind cunoscuţi subnumele de Yut Yat Jut Jhut. Ei ocupau Hindustanul septentrional si valea Indului. Specialiştii sunt de acord că populaţia rurala din Pundjab se trage din acest corp etnic al Yut-şilor. De asemena populaţia Yut formeza pricipala etnie din regiunea Sindi, iar în Belucistan, poporul Yut a format prin amestecul cu baluchii, poporul Jugdalli.
Descendenţii dacilor cunoscuţi sub numele Yut în India si Yue –tchi în China erau prezenţi şi în secolul XIX în India, în nord-estul provinciei Gudjarat aflându-se regiunea Jutvar (Ţara lui Yut sau a Yut-şilor)
Iată ce am descoperit în urma afirmaţiei dintr-o poezie a lui Eminescu!
Dacii; după cum putem observa, au dat o notă aparte civilizaţiei orientale prin religia lor introdusă în China, sub forma daoismului, prin infiinţarea dinastiei Arsacizilor , ei constituind şi un procent important din populaţia Asiei.
Acum, fiind dovedită cu destule dovezi credem noi, existenţa dacilor în Asia, nu putem decât să-i dăm dreptate lui Eminescu, care spunea: “De la China pân’ la Rin / De geto-daci pământu-i plin”:)

Bibliografie:

Nicolae Densuşianu, Dacia Preistorică, Ed. Arhetip, Bucureşti
Paul Lazăr Tonciulescu şi Eugen Delcea. Enigmele Terrei. Istoria începe în Carpaţi, vol. I, Ed. Obiectiv, Craiova
Alexandru Pele, Etnonimele românilor. Dac/get, Ed. Abadaba, Oradea
Strabon, Geographia, Ed. Stiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti
Herodot, Istorii, Ed. Stiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti

AUTOR : ZAMOLXE

Despre Sibilla

sibilla_poesis@yahoo.com
Acest articol a fost publicat în Oaspeţi și etichetat , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

36 de răspunsuri la ASIA – ” CASA CU DACI ” SAU DESPRE CONTINUITATEA PELASGO-DACA IN TERITORIUL CONTINENTULUI ASIATIC !

 1. oroles zice:

  Interesant , unele lucruri le stiam , altele nu . Dar ma intreb la ce bun ca stramosii nostrii au fost unul dintre cele mai mari popoare ale antichitatii ? Pentru ca lumea in care traim e una in care razboiul nu se mai duce privindu ti adversarul in ochii , acum tradatorii isi vand sufletul fara remuscari de Iuda iar conducatorii nostrii nu mai sant Burebista , Dromichete sau Decebal . Si de ce sa nu recunoaste mileniile in care am stat cu gatul in jug ne au cam tampit si am uitat cine am fost si cine puteam sa fim . Ma intreb cat mai este , cat mai avem de tras la jug ? P.S. La naiba iar o sa se rada specialistii de ” dacomani ‘ !

  Apreciază

 2. leo zice:

  @ Oroles
  Apăi zi şi tu: bine-i să le porţi grija capsomanilor care, dacă nu-s dacomani, să fie şi ei ceva acolo?
  Vezi, cu atenţia inutil consumată spre nevertebrate, ai scăpat o eroare: păi ce, avem noi conducători acuşica? Care ar fi ăia?! Io aveam sentimentul că pluta asta cam îi în derivă…

  Apreciază

 3. zamolxe zice:

  Oroles taică:)
  ce treabă avem noi cu cine şi de ce rade?.. treaba lor… noi avem documentele si credinţa ca neamul asta se poate ridica….iar de specialişti care susţin o istorie a spaţiului carpato-dunăreano pontic de doar două mii de ani m-am saturat!
  io îmi fac mai departe treaba aci pe blog si dincolo la QUADRATUS în speranţa ca măcar unii mă vor crede şi o-m face strămoşii să fie iar mandri de noi…da nu numa ei de noi ci şi noi de ei, să învăţăm unii de la alţii ce e aia iubire de moşie şi de neam
  Îi drept şi aia că termeni astia-s cam „expiraţi” din perpectiva „globalizării”, da e şi mai drept ca eu tu si tot neamu ista oropsit, începând de la Traian încoace, suntem europeni de când lumea nu numai de când am „intrat” în Europa, sub conducerea unora care ne învaţă cum să plecăm frumos capu şi să fim docili faţă de orice ne cer aia sub pretextu că-s civilizaţi şi avansaţi economic
  O fi .. io unu cred că nemul românesc are potenţial şi se poate ridica din nou la nivelul strămoşilor lor da asta se poate numa prin cunoaşterea istoriei pentru că cine cunoaşte trecutul stăpâneşte viitorul. Or noi la moment suntem loviti de năpastă prin chiar necunoaşterea istoriei şi trebuie avut grija ca acesta sa fie cunoscută de cât mai multa lume deoarece, alterarea istoriei şi memoriei unui neam este primul pas, unul mare de tot, în desfiintarea sa. Daca nu mai ai pe ce-ti fundamenta existenţa atunci cum poti exista?
  si Oroles! ca sa parafrazez pe Tudor Vladimirescu… „mult a fost putin a rămas”:)
  sa fii sanatos pui de dac:)
  si să nu lasi capu jos niciodată!

  Apreciază

 4. zamolxe zice:

  Leo taică:) as zice bine punctat…..avem conducători „inexistenţi” care ne duc încotro bate vantu si a dracu vânt se pare că face vartejuri numa prin spatiu românesc si cel învecinat 🙂
  noapte liniştită

  Apreciază

 5. sfinx667 zice:

  Mai dar vrednici imi sunteti 🙂
  Dragii mei daci liberi, cavalerii traci, Sfinxul vegheaza 🙂
  O duminica senina si linistita va doresc tuturor, si da, Zamolxe sa fie cu noi toti !
  @oroles,
  vom reusi a ne ridica, noi romanii, dar numai impreuna !
  Sibilla
  @duso moja,
  ma mandresc cu tine duso, un iubitor de neam si tara, model pentru multi dintre noi , imi place optimismul tau duso 🙂
  Duminica pe masura sufletului…nostru duso 🙂
  Laku noc duso, lepo sanijai Kraj 🙂
  Jasmina
  @Zamolxe,
  prietene drag, foarte bun articol, felicitari binemeritate !
  Fruntea sus, noi toti, vom reusi, ne vom ridica cu voia lui Zamolxe, trebuie !
  Duminica placuta Zami 🙂
  Sibilla

  Apreciază

 6. Zâmbeţel zice:

  Doamneee, ce dragi îmi sunteţi toţi ! Nu mă satur să va citesc şi moară cine-o vrea de ciudă, mă mândresc că sunt româncă, mă mândresc cu prieteni ca voi (cei pe care vă cunosc şi sper să ajung să vă cunosc pe toţi) şi-i sunt
  recunoscătoare Cerului că existaţi !:)
  Sibilla ,
  cred că ai „pile” la Prea Sfântul, de-ai adunat aşa oameni faini pe blogul tău … să-ţi trăiască, să se înmulţească.. şi mai ales să scrie, să scrie, să scrieeee !!!
  Zamolxe,
  din cauza ta, am de citit o întreagă enciclopedie că să mă lămuresc pe ici pe colo, prin punctele esenţiale :D… da nu-i bai, scrie tu numa, că încolo mă descurc io cumva ! Şi dacă mă poticnesc, strig după ajutor 🙂
  Tuturor, o zi senină ! 🙂

  Apreciază

 7. sfinx667 zice:

  @Zambetel,
  dara, tu daie de isprava, au crezi ca scapi cumva neindragita de noi toti 🙂
  Duminica minunata surioara, pe masura sufletului tau curat !
  Ma bucura mult fiecare vizita a ta aici, esti minunata 🙂
  pretuire si recunostinta,
  Sibilla

  Apreciază

 8. zamolxe zice:

  Zambetel:)
  sa strigi cand potignită ti-i simti
  si eu o sa te-aud din zarea-albarstra
  si o-i veni în grabă ca sa-ţi dau
  crâmpeie de lumină şi povaţă

  ci drag zamolxe!:)

  Apreciază

 9. leo zice:

  Măi prunci, măi, bag sama că voi doi vă iubiţi… patria şi poporul… 😀

  Apreciază

 10. oroles zice:

  Salutari la toata lumea , o mica precizarea : eu am zis ca iar o sa ne faca dacomani , protocronisti cu tristete , la urma urmei ipotezele noastre nu fac rau nimanui , ba mai mult contribuie , zic eu la redesteptarea constiintei nationale . Noi santem D’aci !

  Apreciază

 11. quadratus zice:

  Leo taica:)
  nici nu ai idee cat:)
  Oroles
  da suntem d’aci da cand lumea:)

  Apreciază

 12. Pingback: ASIA - ” CASA CU DACI ” SAU DESPRE CONTINUITATEA PELASGO-DACA IN ... ·

 13. sfinx667 zice:

  Zamy si Zamby 🙂
  tucu-va de dragii mei daci, o noua saptamana mai bogata in zambete si impliniri va doresc !
  O postare pe cinste !
  pretuire,
  Sibilla

  Apreciază

 14. sfinx667 zice:

  @oroles,
  Frumos si adevarat ai zis , prietene drag :
  ” Noi suntem D` aci !
  🙂
  zambete si impliniri,
  Sibilla

  Apreciază

 15. sfinx667 zice:

  @quadratus 😉
  bucurii si mult succes iti doresc, prietene 🙂
  Sibilla

  Apreciază

 16. sfinx667 zice:

  @duso 🙂
  si noi ne iubim mult, mult, mult … patria si poporul … 🙂
  Senin pe cerul sufletului tau frumos duso moja !
  🙂

  Apreciază

 17. moldoveanu leonard zice:

  Dupa treizeci de ani de cautari apuc sa citesc un articol ce imi da dreptate.Limba romanilor este de fapt limba dacilor si nu invers.Si petru a prelungi agonia italienilor care se credeau buricul pamintului ,am sa mai fac o afirmatie fara a ma baza pe o cercetare profunda ci doar o inspiratie de moment si anume aceea ca noi romanii i-am cucerit pe ei cu multe secole in urma si am transformat vechiul Latium in Roma ,dindu-i vechii asezari latine nume dacic.Cucerirea latimului a fost facuta de daci in perioada cind latinii nu existau ca si civilizatie,impunindu-le limba dacica.Deci limba latina nu este altceva decit un amestec intre limba dacica si limba populatiei bastinase din peninsula.In alta ordine de idei as spune ca si religia noua crestina nu este altceva decit o derairea a religiei dacice ,tinind cont de faptul ca la baza religiei dacice exista un singur zeu si nu mai multi ca in religia greaca sau romana,ci identica cu religia iudaica unde se accepta doar existenta unei singure divinitati .Dacii si evreii sunt singurele doua popoare antice care acceptau o singura divinitate una fiind elochim si a doua zamolxe.Atunci ma intreb ,de ce noi romanii urmasi ai vechilor daci ne-am lepadat de credinta noastra si de ce nu ne rugam lui Zamolxe asa cum au facuto milenii intregi stramosii nostri.Dovezile sunt covirsitoare,existenta noastra ca neam este dovedita ,lumea incepe de aici,leaganul civilizatiei mondiale este Romania .Vechiul leagan al religiilor va deveni si noul leagan asa cum se prorocise locul viitorului IERUSALIM.

  Apreciază

 18. leo zice:

  Zamolxe, tocmai îţi spuse a ta Mare Preoteasă cam de ce cam… am idee. Vorba românului, „it takes one, to know one”, chiar şi atunci când e vorba despre suflete gemene circumscribile vorbei ăsteia de-mi va aminti toată viaţa de dragul meu învăţător…
  Zâmbetel(e) fie cu tine!

  Apreciază

 19. sfinx667 zice:

  @moldoveanu leonard,
  CORECT!
  🙂
  multumim pentru vizita si speram sa avem parte de multe, multe alte zambete si farame de suflet dacic si prin mesajele tale atat de curate, limpezi 🙂
  recunostinta,
  Sibilla
  @duso, duso…
  Marea Preoteasa zice mereu : Ziveli Ljubav si Zamolxe fie cu noi !
  istina duso moja , ti si moj Kraj…. cavaler trac 🙂
  Sibilla

  Apreciază

 20. zamolxe zice:

  moldoveanu leonard sa ne mai vizitezi ca te tin la curent:)
  într-un vitor articol o sa ma exprim asupra rivalităţii Yahwe – Zamolxe
  si scuze divinitateaunica de care vorbesti la evrei este Yahwe nu elohim.. în rest ai perfectă dreptate:)
  sa vii în pace!:)

  Apreciază

 21. ionborgo zice:

  @moldoveanu leonard & prietenii!
  Nu trebuia cautat 30 de ani ca sa ti se dea dreptate cu referire la originile limbii dacilor sau mai precis legatura dintre limba latina vorbita in Latium si limba latina(un idiom) vorbit in Dacia sau mai precis pe tot arealul ocupat de geto-daci.In 1941,Baratescu Voinesti( scriitor,eseist si poiet roman interbelic) intr-o conferinta publica in aula Academiei Romane ,prezinta o concluzie,nu personala ci a unui colectiv,plecand si de la cercetarile lui Densuseanu ,cum ca limba vorbita de catre Daci era o limba latina vulgara,numita de catre autor”limba latina de bucatarie”.De aici se desprinde faptul rapiditatii latinizarii provinciei Dacia Romana-Dacia Felix in aproximativ 10 ani.Si tot aici se apreciaza faptul ca era imposibil sa „latinizezi” o masa asa mare de populatie Geto-Daca,raspandita pe un areal imens(din m-tii Padurea Neagra pana la Nistru si Nordul Marii Negre si de la Cracovia pana pe coastele Asiei Mici si Africa de nord) daca idiomul vorbit de catre Geto-Daci nu era o „limba latina ” fie ea vulgara sau de bucatarie.Se spune tot aici ca geto-Dacii sunt triburi Trace mult mai vechi ca si triburile latine din vechiul Latium si imprejurimi,posibil contemporani cu civilizatia Miceniana.Sunt pareri pro si contra,dar sunt si argumente in favoarea latinitatii limbii Daco-Getilor.Ca orice cercetare stiintifica si cercetarea lui O.Densuseanu si a lui Bratescu-Voinesti sunt marcate de subiectivism si de date partiale,incomplecte.Istoricii de Istorie Veche(antica) mai ales in ceea ce priveste limba vechilor popoare nu s-au prea incumetat la o cercetare fundamentala ,in perioada 1948-1990 ,deoarece accesul la sursele straine nu le-a fost admis.Stiu ca in prezent sunt cercetatori in domeniul lingvistic si descoperirea legaturilor mai directe intre limba latina,limbile iliro-trace si idiomurile limbii Daco-Getilor.Mi-am exprimat o parere pe marginea subiectului si ale concluziilor din Conferinta lui Bratescu-Voinesti.Acest articol ,din pacate nu-l mai am,l-am returnat posesorului(dr. in istorie) dar cu siguranta se gaseste la fondul de documentare al Academiei Romane.Cu respect IonBorgo.

  Apreciază

 22. ionborgo zice:

  P.S.Lucrarea lui Bratescu-Voinesti,eu am citit-o cam prin anii 1978-80,ca urmare a unei mentiuni in revista Magazin Istoric.Deci cam acum 30 de ani!

  Apreciază

 23. ionborgo zice:

  @moldoveanu leonard,
  Cu tot respectul dar o parere personala.Iudaismul si credinta in Zamolxe(zeu unic ,cu invataturi in vechiul Egipt,Gebeleizis etc,)nu sunt singurele religii antice monoteiste.Amintim religiile popoarelor nordice si unele religii asiatice,tibetane prebudiste.Exclusivismul in istorie este daunator.Nu exista religie(cult)pura.Toate religiile popoarelor antice au „suportat” sincretisme de multe ori greu de deslusit.De aici si frumusetea misteriilor,a ocultismului unui cult antic.Chiar si iudaismul nu este o religie perfect pura ,numai a evreilor,sa luam mitul potopului,al Babilonului ,deci influiente asiriene ,egiptene(ale vechilor egipteni).Iar daca ne vom referi la religiile din Imperiul Roman ,aici avem de-aface cu o adevarata „amestecatura de culte si practici religioase ,de la credintele Pantheonului Greco-Roman pana la credintele animiste ale popoarelor barbare.Nu sustin aceste lucruri pentru a te contrazice,nici pe departe ,ci doar vin a cpmplecta asertiunile voastre cu ce am mai citit pe ici pe colo.Multumesc de intelegere.Cu prietenie IonBorgo.

  Apreciază

 24. zamolxe zice:

  ion borgo sanatate frate dac!
  Zamolxianismul şi iudaismul într-adevar nu sunt singurele religii monoteiste… numai ca sunt primele cronologic vb
  Nu afirm treaba asta fără logică, autorii antici vorbesc despre hiperborei si ca această Hiperboreea ar fi fost plasata la nordul Dunării fiind centrul spiritual al moştenirii atlante care atlanti credeau într-un singur zeu conform lui Platon. Zamolxianismul este prima religie monoteistă daca urmăm informaţiile anticilor
  Iudaismul este a doua luând nastere prin renegarea zeului saue, doar o alta fatetă a lui zamolxe, de către sumerianul Avraam care trece la credinta într-un zeu marunt yahwe în speta
  Politeismul ca religie mai ales în Europa este o deformare a religiei monoteiste originare, hiperboreene,datorită preluarii fragmentare si defectuoase a mitologiei originare. Atributele zeului şi metamorfozele acestuia din mitologia originara hiperboreana au fost traduse în gandirea greceasca, mai ales, în zeităţi de sine stătătoare.
  Si în cele din urma mai adaug ceva anume faptul ca cele doua religiimonoteiste se bucura fiecare la randul sau de un superlativ: Zamolxianismul este cea mai cuprinzatoare iudaismul cea mai exclusivista (lasand la o parte pseudo religiile din epoca moderna)…
  Cu tot respectul zamolxe:)

  Apreciază

 25. ionborgo zice:

  Zamoxe,fratele meu inreu-credinta!
  Nici prin gand nu-mi trece sa te contrazic,eu nu am vorbit de primordialitate ,cum bine remarci.Hiperboreenii sunt amintiti de istoricii antici ca fiind popoare(semintii) cu o cultura primara si localizati undeva la Marea Nordului pana inclusiv la Marea Baltica.Asa am specificat orecum indirect in complectare la @moldoveanu leonard.Pe tot parcursul antichitatii deci cam pana in sec VIII-poate X,au coabitat la toate popoarele Europei religii care mai de care „mai politeiste” pana cand „crestinismul” ca si cult universal s-a impus.Cu siguranta Geto-Dacii au fost triburi de origine Traca,cele mai raspandite si cele mai vechi din Europa,deci cu siguranta ca si religiile lor(Credinta in Zamolxe prin slujitorul acestuia Ghebeleizis)posibil sa fi fost cele mai vechi.Si monoteismul popoarelor Greco-Romane(vezi spun popoare)s-a extins pornindu-se de la Zeus(ca Sol)singurul stapanitor al cerului si al Pamantului si pe parcurs s-au adaugat zeitati prin sincretisme cu alte religii”barbare”sau „Orientale” fie create de preoti in functie de interese.Zeitatile Pantheonului Greco-Roman acoperea toate”necesitatile” cultice ale unui imperiu nou format Imperiul Roman.Toleranta religioasa manifestata panan in primii ani ai sec
  I.p.Cr.a facut ca religiile vechi ale popoarelor si mai vechi sa intre intr-un con de umbra fie prin impunere ,fie prin adoptia libera a altor culte mai comode si mai putin exclusiviste.In Geto-Dacia credinta in Zamolxes s-a mentinut pana la latinizarea populatiei geto-dace si a expansiunii economice a Imperiului Roman in Dacia Romana,apoi treptat a disparut ca urmare a atacului celorlalte culte aduse de armata romana si colonisti din Asia(in special culte syriene)Egiptul Antic(sunt dovezi la Potaissa si Appulum)Nord Africane(Mama Magna Caeleste),precum si culte si practici animiste din Hipperborea.In aceasta discutie (ce nu-mi apartine) se impletesc supozitii ale unor cercetatori in domeniu(Dumitru Tudor si S.Sanie axati pe Istorie veche in principal Religiile (cultele) existente in Dacia preromana si postromana pana la instalarea crestinismului in Europa centrala.
  Zamolxe,interesante sunt si comentariile noastre ca o sinteza a credinta noastra in trecutul traitorilor din neamul nostru din „adancurile vremurilor” si pana azi.Cu respect,prietenul meu intr-credinta.IonBorgo:)

  Apreciază

 26. ionborgo zice:

  Zamolxe,pune tu literele „mancate”.Eu scriu f.repede pe taste si cum sunt lenes in a ma corecta postez imediat.O zi frumoasa.Cu acelasi respect,IonBorgo.

  Apreciază

 27. leo zice:

  Majko moje, Sibillino, ce mai dizertaţii pe teme de istoria religiilor la tălică în… aulă, în vreme ce eu pierd vremea făcând educaţie nu unor monoteişti, ci unor mononeuronaţi! Apăi dreaptă-i viaţa asta? Cine m-o fi făcut pi mini Ochi de Şoim şi pe dumnealui iubitoriu de… zâmbete al tălică întâi-stătător al tălică, Mare Prioteaso, iar pe dumnealui iubitoriu de pus mintea pe moaţe la coţofene hoaţe, al tălică favorit tati Borgo? De ce te-au furat cu învăţăturile lor, văz că ai şi uitatără să mai pui o cărămidă la temelia celui mai sibillinic blog din blogosferă…
  Ei-ei… viaţă trecătoare…
  http://www.trilulilu.ro/cuoreblu50/e0a0fa1de94595

  Apreciază

 28. sfinx667 zice:

  @Tati Brgo,
  Zamolxe druje,
  in adevar, zamolxianismul e ” pomenit ” in atat de multe manuscrise, chiar si in cronicile spaniole, si inca la loc de mare cinste…ma intristeaza insa sa observ, mai multa daruire si interes din partea neamurilor pe unde dacii au lasat urme de necontestat, cultura, spiritualitatea dacilor punandu-si amprenta pe veci si fiind pretuita, si, mai putin interes aici, la noi, e timpul sa ne implicam mai mult !
  Ma bucura prezenta si interesul vostru prieteni dragi 🙂
  Zamolxianismul indeamna la respectul si pacificarea lumii, se bazeaza pe morala…da, adevarat, zamolxianismul elimina multimea de zei inventati de catre iudei si crestinism… insa, pune in evidenta limpede credinta in nemurirea laturii spirituale din om si, cu argumentare stiintifica in ce priveste intelegerea realitatii universale.
  Marele initiat Zamolxe, ne-a lasat mostenire, increderea in puterea si putinta noastra de intelegere, de cunoastere a lumii, zestrea noastra cea mai de pret, din punctul meu de vedere, de la strabunii geto-daci vine !
  O zi senina va doresc !
  Zamolxe sa fie cu noi toti !
  Sibilla

  Apreciază

 29. sfinx667 zice:

  @duso, duso…
  http://www.eksivideo.com/1QzJZrMqU6g/02-Ceca-Zaboravi-izle.html
  http://tekstovi-pesama.com/Saban-Saulic/Duso-moja–sreco-moja/10627/1/
  http://tekstovi-pesama.com/Saban-Saulic/Volim-te-ja/10757/1/
  Majko moja duso moja… volim te volim ja …
  Gde li si sad ljubavi moja
  znas li da jos uvek volim te ja
  ja ljubav svu sto dao sam tebi
  kad ti je neverstvom pogazi

  Necu te kleti jer volim te ja
  ljubav je jaca od svega
  al znaj da nikad niko te nece
  voleti draga kao ja

  Sad kada drugog ljubis ti
  seti se mene ljubavi
  seti se da sam ostao sam
  zbog tvoje lazne ljubavi
  duso 🙂
  Niko

  Apreciază

 30. sfinx667 zice:

  @Tati Bogo,
  cu mult drag pentru tati meu sfatos si intelept :
  http://tekstovi-pesama.com/Saban-Saulic/Ljubim–ljubim/21773/1/
  O calda imbratisare tati 🙂
  Sibilla

  Apreciază

 31. sfinx667 zice:

  @Zami,
  pentru tine si Zambi :
  http://tekstovi-pesama.com/Saban-Saulic/Tajna-zelja/21824/1/
  cu mult drag, dragii mei dragi …
  Sibilla

  Apreciază

 32. Un alt element toponimic cu care Alexandru Pele sustine teoria prezentei dacice in Asia este -abad (cetate), adica -daba (cetate), in bustrofedon. De unde si denumirea-simbol pe care a dat-o Editurii pe care a infiintat-o: Abaddaba. Editura la care nu a apucat insa sa publice nicio carte, moartea prematura rapindu-l de langa manuscrisele sale.

  Va felicit pentru lectura recuperatorie a lui Alexandru Pele si va invit, in cazul in care nu ati facut-o deja, sa cautati si alte volume (postume…) ale savantului oradean.

  Apreciază

 33. PS Emoticonul din comentariul anterior nu imi apartine. Era o simpla paranteza. Va invit sa il eliminati.

  Apreciază

 34. adrift zice:

  imi place mosule…mana marga:)

  Apreciază

 35. zamolxe zice:

  cat pot io adriftule:)

  Apreciază

 36. ZAMOLXIANISM Înregistrarea legală a zamolxianismului

  Înregistrarea legală a zamolxianismului
  ca religie în România şi Republica Moldova

  – Proiect lansat la sărbătoarea Dragobetelui, 24 februarie 2009 –

  Nici un alt popor din Europa nu are o tradiţie mai bogată în comunicarea omului cu lumile de dincolo, cu planurile nevăzute ale existenţei. Noi românii suntem moştenitorii unui tezaur spiritual format din obiceiuri, credinţe şi superstiţii moştenite de la străbunii noştri geto-daci şi religia lor ancestrală, zamolxianismul.
  După revoluţia din 1989 s-au produs schimbări semnificative în România şi Republica Moldova. S-a dezvoltat un interes crescând pentru cunoaşterea trecutului spiritual al poporului român şi a determinanţilor caracteristici sufletului românesc şi culturii româneşti.
  Zamolxianismul, ca religie, a continuat să existe de-a lungul mileniilor şi se manifestă viguros încă şi astăzi prin tradiţiile şi ritualurile practicate mai ales în satele româneşti sub forma credinţei în divinităţile populare, precum sunt zânele, ursitoarele, sânzienele, dochiile, ielele, drăgaicele, Dragobetele, Caloianul ca să enumăr doar o parte dintre ele. Toate aceste tradiţii formează substratul actual al unei religii ancestrale, zamolxianismul. Dintre aceste obiceiuri unele au creat un sincretism cu religia creştin ortodoxă.
  Religia zamolxiană se poate alătura altor culte practicate şi acceptate legal ca religii în România şi Republica Moldova. Prin aceasta se creează o bază legală unei realităţi care persistă din timpuri imemoriale pe teritoriile actuale ale României şi Republicii Moldova: zamolxianismul nu a încetat să existe chiar dacă în timp a fost acoperit la suprafaţă de vălul religiei creştin ortodoxe. În prezent, datorită unui sincretism parţial cu religia creştin ortodoxă, anumite practici zamolxiene sunt acceptate doar sub patronajul creştinismului ortodox.
  Libertatea religioasă este asigurată legal de constituţiile României şi Republicii Moldova. Cetăţenii acestor ţări au dreptul, confinţit prin practică îndelungată, numit dreptul cutumei, să se întoarcă la rădăcinile spirituale ale poporului român prin a crea o legalitate a religiei străbunilor neamului.
  Nu este posibil să se reconstituie zamolxianismul timpurilor geto-dacilor, cel practicat de personalităţi istorice precum sunt Deceneu sau Decebal. În zilele noastre putem reconstitui zamolxianismul din tradiţia vie populară românească. Prin dreptul cutumei, alături de alte culte cu statut legal în România şi Republica Moldova, este necesar să-şi facă prezenţa legală şi zamolxianismul, religia moştenită de la străbunii noştri geto-daci.

  Octavian Sărbătoare (Australia)

  Scriitor – E-mail: sarbatoare@hotmail.com
  Sydney, 24 februarie 2009.

  Copyright (Drept de Autor) © 2008 and subsequent years by Octavian Sărbătoare – Email – Australia. Această lucrare este copyright (are drept de autor). Autorul dă dreptul ca lucrarea să fie publicată, copiată şi distribuită în orice formă cu condiţia să rămână nemodificată şi dreptul de autor (copyright) şi autorul să fie menţionate.

  http://www.geocities.com/awareness88/zamolxianism.htm
  http://www.edituraflorispirituale.com/uncategorized/1372/zamolxianism/

  Apreciază

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.